Несебър ще строи жилища за социално слабите си граждани

Община Несебър ще разреши в най-кратък срок жилищния проблем на социално слабите си жители. На последната сесия на Общинския съвет бе взето решение с голямо мнозинство да бъде изградена голяма, модерна и многофункционална жилищна сграда, близо до сегашния кв. “Черно море”. Семействата, които ще бъдат настанени там, в момента обитават цял квартал т.нар. „махала”, в непосредствена близост с центъра на новия град. Там хората живеят в постройки тип “бунгала” и бараки, без нормални хигиенни условия. Новият жилищен блок ще бъде разположен на площ от близо 3 000 кв РЗП. Апартаментите в него ще са 42. Според гласуваната процедура, инвестицията е на стойност 2 103 280 лв.

 

Новото строителство е част от амбициозната социална програма на морската община. Освен това ефектът ще е троен, тъй като с решаването на жилищните нужди на картотекираните си социално слаби жители Несебър ще се освободи от един квартал с непривлекателен вид и сгради, които са опасни за здравето и живота на обитателите си. Освен това с инвестицията ще бъде решен проблема не само на социално слабите семейства, а и на други граждани-жители на общината с установени жилищни нужди, които желаят да бъдат настанени под наем в общински жилища. Също така ще се осигури и резервен жилищен фонд, с който не се разполага към настоящият момент.

 

Спечелилият участник в обществената поръчка за изграждане на обекта се задължава да съгласува заданието и проектите по време на тяхното изготвяне и преди внасянето им за одобряване. Срокът за изграждане, въвеждане в експлоатация на сградата по плана на жк”Черно море” и предаването й на община Несебър е до 30 месеца от сключването на договора за отстъпено право на строеж.

 

С това свое решение община Несебър става една от малкото в страната, която реално прилага съвременните европейски изисквания за социално отговорна политика и грижа към гражданите с ниски доходи. Заедно с това Несебър подхожда с отговорност към статута си на едно от туристическите лица на страната и ликвидира една от десетилетните язви на територията си, като планира да урбанизира освободения район.