Несебър спечели близо половин милион от Европа за развитие на туризма

Община Несебър спечели европейско финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие”, приоритетна ос „Устойчиво развитие на туризма”. Проектът се нарича  „Иновативен маркетингов подход за развитие на регионален туристически продукт” и е дело на община Несебър като водеща организация, в партньорство с общините Бяла и Долен Чифлик, както и СНЦ „Съюз на собствениците – Слънчев Бряг”. Европейските средства се отпускат за 2 години и са в максимален размер 433 394,40 лв. 

Съвместното начинание на трите общини цели разработването на единен туристически продукт с наименование „5 дни – 4 сезона – 3 общини” на базата на споделен общ имидж на централния Черноморски регион, от който са част. Експертите на Несебър, Бяла и Долен Чифлик съвместно ще въведат ефективен маркетинг в пет основни насоки – море, защитена природа, култура и история, вино, лов и риболов. Очаква се туристическият продукт да привлече информирани клиенти, с конкретни очаквания, които да идват не само през активния летен сезон, но и през останалите месеци от годината на културно-историческа обиколка, винени турове, лов и т.н. Реализирането на разработените по проекта туристически пакети ще доведе и до увеличаване заетостта на легловата база.

В рамките на проекта се предвиждат и редица съпътстващи дейности. Част от тях са участие в туристически форуми, посещения на национални и международни туристически борси, използването на съвременни средства и техники за разпространение. Ефективната информация за разработения по проекта Регионален туристически продукт ще осигури масовото му достигане до вътрешния и международен туристически пазар, а оттам и до по-резултатен регионален маркетинг и устойчиво туристическо предлагане.