Очакваме по-добър сезон и трайно решение на инфраструктурните проблеми

Златко Димитров, изпълнителен директор на „Слънчев бряг” АД

Златко Димитров е роден през 1966 година в Казанлък
Завършил е Икономическия университет във Варна
От 1992 година работи в Слънчев бряг, като е минал през няколко звена – „Експлоатация“, „Приватизация“ и ръководител на централния район
От 2001-2010 г. е в частния сектор като един от директорите на „Болкан холидейз сървисис“ ООД
През 2010-2011 година е зам. областен управител на Бургаска област и председател на Борда на директорите на „Слънчев бряг“ АД
От ноември 2011 година е изпълнителен директор на дружеството

Господин Димитров, какво очаквате от лято 2012? С какво се характеризира  туристическият сезон през тази година?
– Смятам, че този сезон ще е  по-добър от миналия, а миналият беше упешен. Тогава на Летище Бургас  кацнаха 1 600 000 туристи и по-голямата част от тях летуваха в Слънчев бряг. Тук туристите идват и през още 2 български летища, което може да даде относителна представа за броя на обслужените от нас летовници.
Прави впечатление, че от година насам се завръщат туристите от Източна Европа – поляци, чехи и др., които през последното десетилетие бяха отстъпили пред германци, англичани и туристи от скандинавските страни. Нараства интересът и на руските туристи към България. През последните 4-5 години те почти бяха изчезнали от нашия туристически пазар. Сега се завръщат като туристи и като инвеститори –  все повече руснаци предпочитат да си купят апартаменти в Слънчев бряг, които да използват като лятна туристическа база.
Очаквам ръст в броя на туристите.  Какъв ще е той конкретно не мога да кажа – ние нямаме звено, което да води точна статистика за броя на обслужените туристи в комплекса.   А и туризмът вече не е толкова лесно прогнозируем. Малко хора планират от далеч ваканциите си. Повлияни от съвременните технологии повечето предпочитат да изберат място за отдих по интернет и да направят резервация в последния момент. Затова ще се въздържа от цифри в прогнозата си за ръста през този сезон.

Как ще постигнете баланса между нарастващия брой туристи и „недостатъчната” инфраструктура?
– Балансът е нарушен в съотношението между хотелската база и инфраструктурата. Улиците и алеите вече трудно поемат нарасналия тирустопоток, преплетен с допълнителните дейности по обслужването. Инженерната инфраструктура също се „задъхва”. Проблемът с енергоподаването, например,  който вече е решен , възникна точно като резултат от този дисбаланс – капацитета на връзките при подаването на енергията беше много по-малък от консумираното електричество. Правителството предприе мерки и изгради допълнителни подстанции и далекопроводи, за да осигури нормално подаване на ток .
За състоянието на инфраструктурата в курортния комплекс и за инвестициите в нея е отговорно „Слънчев бряг” АД.  Ние сме започнали реализацията на няколко крупни проекта, но поради недостиг на финанси не сме ги завършили. Един от тях е за изграждане на водопровод за промишлена вода  от язовир „Порой” до Слънчев бряг, за да не се използва питейната вода за поливане на зелените площи. Този проект е пред финала,  остава да бъде въведен в експлоатация., но и за това са нужни крупни вложения.
Друг голям проект е за изграждане на напорен тръбопровод за дъждовна вода, каквато в Слънчев бряг няма. Той ще облекчи и битовата канализация. Едва  10% от този проект са  осъществени, останалите чакат финансиране.
Но не е във възможностите на никое акционерно дружество, експлоатиращо инфраструктура, която в по-голямата си част е само разход,  да набере капитал, за да финансира крупни проекти. Затова  засега полагаме усилия да облекчим неудобствата на туристите, породени от недостига на пътната инфраструктура. Стараем се да управляваме трафика, въведохме почасови ограничения за транспортните средства. Конфликтните точки в Слънчев бряг са алеите и улиците, а те са тесни. По тях по едно и също време вървят туристи, файтони, ришкши, триколки, големи автобуси извършват трансфери, минават таксита, автомобили идват да зареждат заведения и магазини. От всички тях туристите са най – беззащитни. Алеите са изградени за туристите, а точно те изобщо не могат да ги ползват. Затова наложихме правила, според които всички тези превозни средства могат да се движат по алеите само в определени часове. През останалото време те трябва да са на разположение на туристите.  Ако правилата се спазват, сезонът ще протече  спокойно.

 Съществуват ли възможности за трайно решаване на  проблема?
– Сами не можем да се справим с този проблем. Не могат да ни помогнат и европейските програми. Бенефициенти по тях са обикновено общините. Малко са европрограмите, които допускат участие на търговски дружества.
Мисля, че трайното решение на проблема е принципно. Държавата трябва да реши  как ще се осигурява финансирането на дружествата, които експлоатират инфраструктурата в туристическите комплекси в страната. Въпросът е съществен за бъдещето на българския туризъм и за съществуването на курортните комплекси.  
Сега това, че държавата е мажоритарен участник със 75% от капитала на дружеството, не ни прави нейните глезени деца . Тя не ни осигурява никакви субсидии. Ние трябва сами да осигурим парите за инфраструктура, а тя изисква огромни капиталовложения.  Без помощ от бюджета или еврофондовете не можем  да се справим.
За да ни помогне, държавата първо трябва да уточни статута ни.  Има няколко варианта. Първият е комплексът да премине към община Несебър, тогава тя ще има ангажимент да се грижи за инфраструктурата.  Аз обаче смятам, че е по-правилно  държавата да запази правото си да регулира и да определя стратегията в международните курорти. Тогава би следвало  курортите да бъдат обособени в административни единици, да се създаде организация за управлението им и да се осигури целево финансиране  в инфраструктурата им.Тогава ще можем да завършим започнатите проекти.
Каквото и решение да се вземе, то ще е съществено за по-нататъшното развитие на всички курортни комплекси в страната и на туристическия отрасъл като цяло.

Презастроен ли е Слънчев бряг, според Вас?
– Слънчев бряг не е презастроен. Малко от развитите туристически страни в Европа са имали толкова много пустеещи крайморски земи като нас доскоро. Едва през последните години черноморското ни крайбрежие се „усвои” и по външен вид курортите ни се доближиха до западноевропейските. Новоизградените хотели са значително по-луксозни – 4 и 5 звезди.  Слънчев бряг е модерен курортен комплекс с нормален брой хотели и леглова база.
„Недостатъчната” пътна инфраструктура, плюс множеството временни обекти, предимно търговски, създават впечатление за презастроеност на курорта. Проблемът е решим и това е предвидено в застроително – регулационния план. В него е заложено разширение на улиците и алеите, особено в конфликтните точки. Сега терените край улиците, където ще бъдат изградени разширенията, са заети от временни търговски обекти. Те ще бъдат премахнати когато започне реализацията на строителния план. 
  
В контакт сте с една от най-големите и утвърдени компании за управление на трафика „Капш груп”. Какви решения очаквате да предложат техните консултанти?
– От „Капш груп” се обърнаха към нас с  предложение да създадат пилотен проект за управление на трафика в комплекса, който в бъдеще да послужи за еталон и в други градове от нашата страна – очевидно имат интерес към българския пазар. „ Капш” са една от големите и утвърдени в света фирми по управление на движението и внедряването на нови технологии в този процес. Работят във водещи държави от всички континенти, като конкретно се занимават с управление и организация на трафика в обособени зони, където има конфликтни точки. Вероятно са избрали Слънчев бряг за пилотния си проект, защото комплексът е затворена обособена част с вече изградена оптична мрежа.  Прилагали са своя опит в централните части на много от големите европейски градове, затова аз смятам, че ще предложат удачни решения и за Слънчев бряг.
Първоначалното предложение на специалистите от „Капш” беше да поставим бариери на входовете на комплекса, но това не се възприе от местния бизнес.
Според предварителното ни споразумение през този сезон те ще направят проучвания, ще съберат статистически данни и до края на годината ще излязат с конкретно предложение за ограничаване, регулиране и управление на трафика в курорта.  Интересно е, че според предварителните им анализи, 75% от движещите се в комплекса автомобили са на персонала.
Мисля, че управлението, което ще предложат ще е софтуерно и ще решава проблемите с минимално човешко присъствие.

От скоро ръководите най-големия български черноморски курорт. Но имате богат опит в бранша и сигурно можете да споделите кое е най-важното в този бизнес?
– Туризмът е обслужване, откликване на желанията на клиентите. Най-важното в него е да съумееш да се поставиш на мястото на туриста, да мислиш като него, за да можеш да му предложиш точно онова, от което той се нуждае.
Това, с което сега се занимавам – управлението на голям туристически комплекс, е съвършено различно от всичко, което съм вършил досега в туризма. Работя в Слънчев бряг от много години, започнал съм от най-ниското ниво и съм преминал съм през всички етапи на туристическото обслужване. Считам, че това е много важно. Въпреки специализираното ми образование, мисля,че е по-важен фактът, че съм могъл не само на теория, а на и на практика да се сблъскам с всички проблеми на всички нива и да им потърся решение. Не може човек да управлява голям туристически комплекс, ако не познава технологията,  дребните детайли в организация. А това включва всичко – хотелската стая, дори закуската или храненето като цяло,  познания за нравите на всяка отделна нация, предпочитанията й за забавления. Ръководителят няма да може да вземе правилно решение, ако не е на ясно с живота и организацията на всяка отделна туристическа единица. Когато се сглобят тези единици, те правят цялостния туристически продукт. А глобалното решение се обуславя от познаването на детайлите във всяка отделна единица.