Ремонтират Мостика наесен

Емблематичният за Бургас Мостик ще бъде ремонтиран наесен в рамките на месец – от септември до октомври, съобщи днес кметът Димитър Николов. Общината е избрала фирма-изпълнител, но отлага строително-ремонтните дейности, заради спокойствието на жителите и гостите на града в разгара на сезона.

Цялостната реконструкция на Мостика е на стойност 1 449 217,51 лв. и включва полагане на нова настилка, монтиране на ново осветление, видеонаблюдение и осигуряване на достъп за хора с увреждания.

Обновяването на Бургаския символ е по проект „Културно-историческото наследство на остров „Света Анастасия“ и град Бургас – атрактивна и конкурентноспособна туристическа дестинация“. Финансирането за него се отпуска на общината по линия на Оперативна програма „Регионално развитие“, приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма,“ операция 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура.“

Ремонтните дейности на остров „Св. Анастасия“ пък са на стойност 3 148 416,86 лв. и се очаква да започнат скоро, тъй като в момента той не е активна туристическа дестнация. След завършването им островът ще е самостоятелен туристически атракционен комплекс с музей, лекарна, ресторант, паркова мебел за почивка. Част от монашеските килии ще бъдат възстановени, а пристанът ще бъде реконструиран. Средата ще бъде достъпна за хора с увреждания.