Трима кандидати за изграждането на морска гара в Бургас

На 28 август, в присъствието на журналисти и представители на фирмите-кандидати, бяха отворени документите за участие в обявената от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ процедура за избор на изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки с предмет „Нов пътнически терминал от 1-во до 4-то корабни места на пристанищен терминал Бургас – Изток. Инженеринг за изграждане на международна морска гара.”

Документи за участие в процедурата са подали:

  • Консорциум Техномашпрогрес ТВП: „Техномашпрогрес” ООД, „Вамос” ООД, „Проно” ЕООД;
  • Консорциум Супер Бургас: „Щрабаг” ЕАД, Strabag AG, „Понсстрой инженеринг” ЕАД
  • ДЗЗД Обединение Терминал Б: „Ла Инженеринг” ЕООД, „БД Арх” ЕООД, „МММ строителни конструкции” ООД, ДЗЗД „БГ Дивелъпмънт” (обединение на „Кънстръкшън България и две физически лица), „Експерт 95” ЕООД, и „Комфорт” ООД

 

От държавното предприятие уточняват, че комисията, в чийто състав влизат специалисти на ДП „Пристанищна инфраструктура”, експерти от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Община Бургас и външни експерти, включени в списъка на АОП по реда на чл.19, ал.2, т.8 от ЗОП, ще оповести резултатите от разглеждането и оценката на офертите до 28 септември 2012 г.