Демонстрационен център на занаятите откриват в Несебър

Занаятчии от Одрин показват майсторството си в първото за центъра изложение

 

 

С „Изложение на турските занаяти” в Несебър ще бъде открит новия Демонстрационен център на занаятите. Центърът е изграден по съвместен проект между Несебър и Одрин по Програма за трансгранично сътрудничество  ИПП България – Турция. Водеща организация по проекта е община Несебър, а партньори са Бургаската регионална туристическа асоциация, Асоциацията на търговците и занаятчиите на град Одрин както и Генералния секретариат на специализираните администрации на Провинциите в Одрин.

С помощта на европейските средства община Несебър успя да преустрои и реконструира сградата на бившата поликлиника в новата част на града, да оборудва кабинети и зали за обучения и срещи, както и мултифукционална конферентна зала.

Проектът цели да създаде условия за дългосрочно сътрудничество между занаятчиите в трансграничния регион Несебър – Одрин. Изграждането на демонстрационен център дава възможност на занаятчиите от двете страни на границата да извършват съвместен маркетинг и да представят произведенията си пред многобройните туристи на древния български град. В рамките на проекта там ще се провеждат различни занаятчийски изложби, обучения, практически семинари. Ще бъде създаден уеб сайт на местните занаятчии в Несебър и Одрин, който ще съдържа информация за предстоящи изложения, продукти и услуги.

Демонстрационният център на занаятите ще бъде официално открит на 19 октомври. Тогава ще бъде представено и първото изложение, в което своите умения в традиционните занаяти ще покажат майсторите от турския град Одрин.

Несебър ще бъде домакин на „Изложение на турските занаяти” от 19 до 22 октомври.