Проектираха новия спортен корпус на ПМГ

Реалното изпълнение на проекта трябва да започне в края на годината

 

Готов е проектът за разширение на ПМГ „Никола Обрешков” – Бургас, южно от съществуващата учебна сграда. В новия корпус ще има: басейн, спортна зала за волейбол и баскетбол, зала за борба, спортни танци и други спортове на закрито, с необходимите обслужващи и технически помещения.

 

В момента текат процедурите за избор на строител, които приключват на 16 ноември. Реалното изпълнение на проекта трябва да започне в края на годината.

 

Новият корпус ще има достъпна архитектурна среда за хора с увреждания. Към него ще бъде изградена стоманобетонова рампа и монтирана електрическа платформа -подемник. На всички основни нива в сградата ще има санитарни възли, съобразени с нуждите на хората с увреждания.

 

По проект видовете строителни материали и екстериорът са такива, че да кореспондират с архитектурата на основната училищна сграда и новият корпус да не стои като кръпка.

 

Обектът ще е със застроена площ 931 кв.м., разгъната застроена площ – 4325 кв.м.

 

Новият корпус ще се ползва от 2100 ученици на ПМГ и ГРЕ „Г.С. Раковски“, които делят една сграда. Това ще бъде най-модерният училищен спортен комплекс на територията на община Бургас.

 

Проектът е замислен така, че спортните съоръжения да бъдат използвани не само в часовете по физическо възпитание на учениците от двете гимназии, но и за междуучилищни и други спортни състезания.

 

Финансирането е осигурено от Министерски съвет и общинския бюджет на Бургас.