Разясняват възможностите за енергийно обновяване на домовете

Шест заявления за саниране по програмата са подадени досега в Бургас

 

В Бургас започват информационни дни по проект „Енергийно обновяване на българските домове“.  От 15 до 18 октомври  жителите на морския град могат да разберат от специалисти на министерството на регионалното развитие как да санират домовете си, така че да намалят разходите за отопление и енергия.

 

Разясненията по проекта ще се провеждат от 15.00 до 19.00 часа на различни места в Бургас. На 15 и 16 октомври информационната шатра е разположена  пред Община Бургас, до Часовника; на 17 октомври – в ж.к. Меден рудник – на 2-та спирка на автобус 211; 18 октомври –в  ж.к. Изгрев, до парка, в близост до магазин БИЛЛА.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

 

„Интерес към проекта има, но нашата цел е информацията за него да стигне до възможно най-много хора”, казва Десислава Йорданова, директор на дирекция „Жилищна политика” към министерство на регионалното развитие и благоустройството. До сега в страната са подадени 111 заявления с интерес по проекта, одобрените за саниране са 8. Жителите само на 36 населени места могат да кандидатстват за енергийно обновяване на домовете си, сред тях е и Бургас. Най-много заявления за интерес са подадени от Югоизточен регион -10, като 6 от тях са от Бургас и 4 от Стара Загора. До няколко дни предстои да бъде одобрено и първото заявление от Бургас.

 

За да бъде подадено заявление за интерес, то трябва да бъде подкрепено от собствениците на 67% от идеалните части на блока. След одобряването му се изработва финансов бюджет, който определя необходимите средства. За да се пристъпи към реализацията на проекта е необходимо съгласието на 100% от собствениците.

 

 50% от средствата за енергийното обновяване се отпускат от държавата – цялата сума по програмата до 2015 година е 50 000 000 лева. Останалата половина от средствата се осигуряват от живущите. Те имат възможност да теглят и кредит чрез Фонда за жилищно обновяване. Срокът за погасяване му е 10 години , е лихвата –  от 6,5 до 4,5%.

 

Община Бургас подкрепи проекта за енергийно обновяване на домовете още със стартирането му. В сградата на общината е открит и фронтофис по проекта, където желаещите могат да получат подробна информация.