Несебър обнови пет учебни заведения по европроект за енергийна ефективност

Пет учебни заведения в община Несебър, в които се възпитават и обучават общо 900 деца и ученици, са напълно обновени и санирани с безвъзмездната финансова подкрепа на еврофондовете и националния бюджет. Приоритет на община Несебър е да подобрява условията на живот и обучение на най-малките си жители – децата, каза на финалната пресконференция по проекта Галина Бабева, началник отдел „Управление на проекти по ЕФ”. Заданието, с продължителност 24 месеца, приключва предсрочно. Натрупала опит с успешната му реализация, администрацията планира да защити и стартира нови проекти за укрепване и на други общински сгради.

Проектът „Подобряване енергийната ефективност на ОДЗ „Обзорче”, гр. Обзор, ЦДГ с. Оризаре, ЦДГ с. Кошарица, ОДЗ ”Калина Малина”, гр. Несебър и  ПГ по туризъм „Иван Вазов”, к.к. Слънчев бряг, в Община Несебър” е изготвен в рамките на оперативна програма „Регионално развитие 2007- 2013” . Усвоени са всички 926 132. 98 лева, предвидени за финансирането му, отчете пред директорите и представителите на учебните заведения Сюрея Юсуф, ръководител на проекта. 787 213.04 лева от тях са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие. Финансовият принос на бенефициента /15%, възлиза на 138 919. 94 лева.

Реализацията на проекта стартира на 13.12.2010 г. Строително – монтажните работи приключват на 30 август 2012 г. За изминалите 21 месеца в четирите детски градини и гимназията по туризъм са топлоизолирани общо 2822.55 кв. м стени, 2435 кв. м покривни площи, 3348 кв. м подове, а в ОДЗ „Обзорче” са подменени и дървената и металната дограма.

Строително – монтажните дейности имат две годишен гаранционен срок. Строителните фирми, ангажирани с реконструкциите, имат задължение да поддържат през това време сградите във вид, в който са те сега.

Разликата в микроклимата на обновените сгради вече се усеща. Разходите за отопление са намалени, качеството на работната среда е подобрена. Децата от различните етнически групи, както и децата със специални образователни потребности имат равен достъп до образование, което увеличава възможностите им за социална реализация. Чрез подобряване на условията за образователния процес общината цели да задържи децата и семействата в малките населени места, като им дава възможност и за бъдещо продължаване на образованието. Така Несебър развива капацитета си, утвърждава се като социално-икономически център и повишава активността във всички прилежащи територии на общината.