Две фирми искат да стоят новия корпус на метаматическата гимназия в Бургас

Бургаската „Мидия” ООД и столичния консорциум ДЗЗД „Образователна инфраструктура” са двете фирми, допуснати  до втория етап на обществената поръчка за изграждане на новия корпус на ПМГ „Никола Обрешков”. Ценовите оферти на компаниите бяха отворени днес от тръжната комисия. И двете са приблизително в едни и същи параметри. „Мидия” ООД предлага цена от 3,96 млн.лв. с ДДС, а „Образователна инфраструктура” ДЗЗД – 3,98 млн.лв.
В техническите задания бургаската компания има сериозно предимство. Офертата им е оценена с 60 точки, докато тази на столичния консорциум – с 48 точки.
Предвид факта, че 60 % тежест при оценката има точно техническата оферта отсега може да се счита, че „Мидия” ще бъде обявена за победител в процедурата.
Бургаската фирма е дъщерна на дружеството „Мидия” АД, собственост на бизнесмена Димитър Янакиев. Преди кризата интересите на  фирмата бяха свързани основно с туризма. Тя изгради вилното селище край Ахелой, хотелски комплекси, търговски и административни сгради по Черноморието с обща разгърната площ над 1 млн.кв/м. От 2010 г. насам „Мидия” все по-осезаемо започна да сформира оборота си от спечелването на обществени поръчки.
Другият участник – „Образователна инфраструктура” ДЗЗД София, обединява няколко столични компании. Дружеството има спечелени поръчки в Елин Пелин, Лясковец, Асеновград и други.
Заради неизрядна оферта в техническото предложение до отваряне на ценовата оферта не бе допуснат третия участник – „Пин инженеринг” ООД.
Обществената поръчка за новия корпус на ПМГ е свързана с изграждането на изцяло ново крило на училището, в коетоще има физкултурен салон и красни стаи. Той ще се намира по цялата южна част на училището. Заложеният срок за изпълнение на проекта е 18 месеца.