Започва изграждането на Морска гара в Бургас

Работата по изграждане на Морска гара – Бургас (международен круизен терминал) започва, съобщиха от общината. До 31 юли 2013 г. обектът трябва да получи Акт 15, а през октомври ще акостира първият круизен кораб с пасажери по утвърдена линия. Очаква се в Бургас да слязат 2000 пасажери. Изграждането става факт, след като ДП „Пристанищна инфраструктура“ обяви обществена поръчка за инженеринг на нов пътнически терминал. Поръчката включва още озеленяване, пристанищна инфраструктура и трафик кула. „За целия нов облик на едно от най-централните места в града ще работят също и „Пристанище Бургас” ЕАД и Община Бургас”, уточни Вълков. Сградата ще представлява международна морска гара. Тя ще е един от елементите на новия пътнически терминал от 1-о до 4-то корабни места на пристанищен терминал Бургас-изток, чиято цел е поемането на круизни плавания в Черно и Средиземно море и осъществяване на трансгранична интермодалност. „С новата Морска гара Бургас ще придобие нов облик и ще се превърне в едно от най-предпочитаните места на Черно море”, коментира Иван Вълков.

Кой  е спечелил търга за изграждане на терминала не се съобщава. По всяка вероятност това е Обединение „Техномашпрогрес – ТВП“ , съставено от „Техномашпрогрес“ ООД, „Вамос“ ООД и „Проно“ ЕООД. След като беше провалена първата процедура за избор на фирма за изграждане на гарата, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ обяви нова процедура за възлагане на обществена поръчка – договаряне без обявление, за „Нов пътнически терминал от 1-во до 4-то корабни места на пристанищен терминал Бургас – Изток. Инженеринг за изграждане на международна морска гара“. Поръчката е „зелена“ извън обхвата на Националния план за действие. Възложителят я адресира именно до Обединение „Техномашпрогрес – ТВП“. То участва в предишния търг и само неговата ценова оферта беше отворена. Тя надвишаваше допустимата цена, поради което комисията прекрати търга в средата на ноември 2012 г.

Първата процедура за изграждане на нов пътнически терминал на пристанище Бургас беше прекратена на 7 декември. Нито един от тримата участници, които подадоха документи за участие в процедурата, не беше допуснат до класиране. Единствено Консорциум „Техномашпрогрес ТВП“ беше допуснат до отваряне на ценови оферти. Възложителят констатира, че предложената от участника цена не отговаря на предварително обявените условия и същевременно надвишава финансовия ресурс, с който възложителят разполага.Останалите участници в търга бяха: Консорциум „Супер Бургас“, съставен от „Щрабаг“ ЕАД, Strabag AG и „Понсстрой инженеринг“ ЕАД, и ДЗЗД Обединение „Терминал Б“, съставено от 6 партньора: „Ла Инженеринг“ ЕООД, „БД Арх“ ЕООД, „МММ строителни конструкции“ ООД, ДЗЗД „БГ Дивелъпмънт“ (обединение на „Кънстръкшън България“ и две физически лица), „Експерт 95“ ЕООД, и „Комфорт“ ООД.