Правят жп линия от Кавала, през Александруполис до Бургас

750 хил. евро ще бъдат отпуснати по европейската програма TEN-T за създаването на идейна концепция за проекта Sea2Sea. Това реши Комитета за финансова помощ в Брюксел, където беше обсъдена и гласувана Многогодишната работна програма и приоритетни проекти за 2013. По този начин се създава алтернатива на претоварения Босфор, отбелязват от Европейската комисия. Проектът е за изграждане на интермодален товарен транспортен коридор, свързващ Егейско с Черно море. Целта на проекта е да се проучи възможността за изграждане на товарен коридор между българските пристанища Варна и Бургас и гръцките пристанища Кавала и Александруполис посредством железопътна линия.

Партньори по проекта са Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и Министерството на развитието, конкуренцията и корабоплаването на Република Гърция. Периодът на изпълнение на проекта е до 31 декември 2014 г. Бюджетът на проекта е 1 500 000 евро, като съфинансирането от TEN-T e 50% (750 000 евро).

Ще бъдат анализирани и възможностите в тази мрежа да бъдат включени и речните пристанища по река Дунав. С европейските средства ще бъдат изготвени анализи как да бъде привлечен интересът на заинтересовани лица към този проект, как да бъдат финансирани дейностите и необходимите проучвания по трасето. Ще бъдат определени още и основните елементи за реализацията на този коридор, както и план за увеличаване на конкурентоспособността на коридора.