Първа копка по проекта „Вяра в Несебър” ще бъде направена утре

Първа копка по проекта „Вяра в Несебър”, финансиран от програмата за оперативно развитие, ще бъде направена утре.  Той е цялостно проектно предложение на Община Несебър за кандидатстване по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” по Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” (февруари 2011 г.). Субсидията, която Несебър получава по този проект е на стойност 1 643 230 лв, а съфинансирането от общинския бюджет е 4,9 %, което възлиза на 80 518 лв.

Проектът е пилотен за община Несебър и има за цел консервация на несебърски църкви и оформление на публичните пространства около тях. В него са включени три обекта- църквите “Св. Йоан Кръстител” и „Света Параскева”, както и изработването на специализирана схема за устройство на културно-туристически маршрут „Духовен път“, фрагмент: от църква „Св. Йоан Кръстител“ до църкви „Св. Параскева“ и „Св. Архангели Михаил и Гавраил“, град Несебър“.

С помощта на проекта ще бъдат развити конкурентоспособни туристически атракции в община Несебър, основани на културно-историческото наследство на района, които имат потенциала да привлекат значителен брой туристи, чрез предлагане на уникални и специфични само за това място услуги и туристически продукти. „Вяра в Несебър” ще помогне за опазване на извънредната универсална стойност и устойчивото използване на ценността.