Приморско прие бюджет 2013

С бюджет от 15 982 509 лв ще разполага община Приморско през настоящата година. Днес проектобюджетът, входиран от кмета Димитър Германов,  с минимални корекции бе одобрен единодушно от общинските съветници.

Като приходи от местни дейности е заложена сумата от 13 384 220 лв. Приходите от делегирани държавни дейности ще бъдат в размер на 2 598 289 лв.

От общия бюджет град Приморско ще получи 10 617 605 лв., а кметство Китен- 1 108 307 лв. Сумите по съставните кметства се разпределят както следва- кметство Ясна Поляна ще разполага с 88 117 лв., кметство Ново Паничарево- с 102 999 лв., за кметство Веселие са предвидени 87 093 лв., а за Писменово- 57 769 лв.  От общинския бюджет за СОУ Н. Й. Вапцаров – Приморско са предвидени 655 793 лв., училището в Ново Паничарево- ОУ „Христо Ботев” ще разполага със субсидия от 142 279 лв., а началното училище в Китен- с 117 926 лв. Детската градина в Приморско ще има на разположение 350 896 лв., а в Китен- 104 332 лв. Детските градини в Ясна Поляна, Ново Паничарево и Веселие ще получат съответно 55 288 лв., 69 580 лв. и 52 425 лв. За читалищата, субсидия от местни приходи са предвидени 165 000 лв. Малко над два милиона ще отидат в общинското предприятие „Чистота и озеленяване“. 4 011 029 лв. ще състяват капиталовата програма на морската община през 2013 г.

За масова физкултура и организиране на спортни мероприятия община Приморско ще разполага с 50 000 лв. Спортните клубове и дружества, които работят на територията на общината, ще получат финансиране в размер на 70 000 лв. 85 000 лв. ще струва на Приморско временната полиция, която всяко лято подкрепя местната структура на МВР. За борба с бездомните кучета съветниците отделиха 5000 лв. 30 000 лв. са предвидени за целеви разходи за помощи на социално слаби и лица с увреждания. Одобрените разходи за подпомагане отглеждането на новородените през 2013 са в размер на 85 000 лв.  Общинският съвет утвърди и разходи за профилактични прегледи, както и за извънболнична медицинска помощ извън лимитите на РЗОК в размер на 98 000 лв. Съветниците отпуснаха и субсидия в размер на 80 000 лв.  за безплатен обществен транспорт, който да свързва Приморско и съставните му селища.

Добрата практика в изграждането на положителен образ на община Приморско чрез присъствието на значими събития за туристическия свят продължава и тази година. Сто хиляди лева са предвидени за рекламиране на община Приморско като туристическа дестинация на национално ниво, както и по време на международни туристически борси.

Днес съветниците влязоха за първи път в новата заседателна зала, в която вече ще се провеждат сесиите на общинския съвет. Тържествено освещаване направи отец Гавраил от местния храм „Свети Свети Кирил и Методий”.