Сметките за парно в Бургас прогресивно намаляват

Поевтиняването на топлинната енергия се отрази върху сметките за парно на потребителите в Бургас. От 1 януари 2013 г. ДКЕВР намали цената на топлоенергията в цялата страна заради промяна в условията при доставките на природен газ. Най-голямо беше намалението на цената в Бургас – с 10.99%. Така в морския град, който и преди беше с най-ниски цени в страната, сега се забелязва ново намаление на разходите за централно отопление.

От сравнителните таблици, става ясно, че средните суми за отопление през януари 2013 г. са с 13% по-ниски спрямо същия период на миналата година. Те са и с 1.38% по-ниски спрямо декември 2012 г. Подобно е съотношението и при общите сметки – за отопление и гореща вода. През първия месец на тази година абонатите на „Топлофикация Бургас” плащат средно по 40.56 лв. за парно, а когато към сметката се прибави и потреблението на гореща вода, средната сума достига до 59.13 лв.

В сравнение със същия месец на 2012 г., през този януари над 5% увеличение бележи броят на домакинствата, които дължат до 30 лв. за отопление и гореща вода. Такива суми сега ще платят 12 954 абонати на „Топлофикация Бургас”, което представлява 48.3% от всички 26 839 издадени сметки. 27.5% са сметките между 30 и 60 лв. – 7 392 броя. С близо 2% по-малко са сметките за по-големите суми. 12.9% от потребителите на парно дължат между 60 и 90 лв., при 14.8% през миналата година. Между 90 и 120 лева плащат 5.9% от абонатите, при 7% през 2012 г. Намалява и броят на абонатите, на които са начислени най-големи суми – над 210 лв. През този януари такива сметки имат 217 домакинства, докато през миналия януари те са били 305.

Цифрите от сметките в сравнителните таблици, недвусмислено доказват, че парното отопление е най-удачният вариант в условията на тежка финансова и икономическа криза. Това се отчита и от гражданите на Бургас, където отказите от парно затихват. Гражданите не могат да намерят по-добра алтернатива, за да осигурят на достъпни цени топлината в домовете си. Освен това завръщането към централно топлоснабдяване ще намали още повече сметките на клиентите на “Топлофикация” Бургас.