Становище на община Несебър по повод обвиненията по Дюнигейт

Във връзка с нарастналия обществен интерес и медийни публикациии относно повдигнатите прокурорски обвинения на кмета на Несебър и главния архитект община Несебър заявява категорично следното:

 

Кметът на Община Несебър г-н Николай Димитров и Главният архитект арх. Валентин Димов нямат абсолютно никакво отношение по преотреждането, промяната на статута и продажбата на въпросния парцел от 29 дка в местността Кокалу, както и на други такива от държавен горски или земеделски фонд. Издадените строителни разрешения от община Несебър са последващи вторични документи и са станали възможни, едва след преотреждането на терена с цел застрояване, неговата крайна продажба на частен инвеститор и издаването на еко разрешение за параметри на строителство упоменаващо, че теренът не се намира в защитена зона. Тези действия и процедури са единствено в компетенциите на съответните министерства и подчинените им държавни служби.

 

Апелираме гореизложеното да се има предвид от медиите, подготвяйки обективно своите материали по казуса. Предприетите действия срещу служители на общината и кмета оставяме за момента без коментар, но си запазваме правото на това в бъдеще. Всички останали твърдения и вменяване на вина, могат да се квалифицират като клевета.