ЛИДЕР Бургас учредява нови партийни клубове

Политическа партия ЛИДЕР – Бургас пристъпва към разширяване основата, върху която да стъпи за по-успешно участие в предстоящите парламентарни избори. Само през месец февруари общинската организация на партията основа три нови клуба. В к-с „Меден Рудник” бе учреден клуб „Демокрация” с над 60 членове – последователи на идеята на ЛИДЕР. За председател на клуба бе избрана Стефка Петрова. В кв. Долно Езерово бе основан клуб „Тракия”, с председател Кина Георгиева, а в Българово – „Урожай”, с председател Габриела Стоянова. 

Общинската партийната организация се стреми да подпомага дейността на новоучредените клубове не само методически. За клуба в „Меден Рудник” ръководството осигури въглища за отопление, които да стигнат до края на зимата. Организацията е готова да откликне на битовите нужди и на другите новоосновани клубове в региона. В плановете на ръководството е изграждането на нови партийни клубове да продължи. През този месец предстои учредяването на втори клуб на ЛИДЕР в к-с „Меден рудник” и на клуб в к-с „Славейков”.

„Основната цел на новоучредените клубове ще е да привличат членове и симпатизанти на идеята на ЛИДЕР. Те трябва да разясняват нашето виждане за бъдещето на България и възможностите за излизане от трудната ситуация, в която сега се намираме. Ние категорично заставаме на страната на хората в борбата им срещу монопола. Според нас единственият изход е в законодателни промени, които да доведат до промени в икономическата среда, да създадат реални местни производства и работни места. Ще съживим икономиката на България”, каза Стати Петров, председател на общинската организация на ПП ЛИДЕР – Бургас.