Община Приморско спечели проект за повишаване капацитета на служителите си

Община Приморско ще получи 77 094, 73 лв. като безвъзмездна финансова помощ за повишаване компетентността на служителите в администрацията. Това стана факт след като Министерството на финансите одобри проекта „Администрацията на община Приморско – компетентни и мотивирани служители в услуга  гражданите и бизнеса”. Субсидията идва по оперативна програма „Административен капацитет” и представлява 100%  от заявената необходима сума за повишаване на капацитета в община Приморско.

Периодът за изпълнение на проекта е 12 месеца, а с парите ще бъдат осигурени курсове по английски език различни нива, курсове по софтуерни продукти, обучения за опазване на природните ресурси, групови обучения за екипна ефективност и лидерство. Десет служителя ще получат познания за основните производства по АПК, а осем ще се запознаят с европейските норми и практики в управлението на отпадъци. Четирима ще станат експерти по електронни таблици.  Темите на обучение са определени след обстоен анализ на конкретните потребности на служителите в общинската администрация .

Кметът на Приморско- д-р Димитър Германов е убеден, че със спечеления проект служителите в общината освен по-висока компетентност, ще повишат и своята мотивация, а бизнесът и гражданите ще получат много по-добро обслужване. Още от миналата година община Приморско започна заделяне на средства за обучения на служителите си,  в стремежа си да развива уменията им и да осигури възможности за подобряване на техните компетенции. Със спечелената субсидия ще бъдат постигнати осезаеми резултати в развитието на човешкия ресурс на цялата администрация.