Община Приморско финансира мероприятия по възстановяването на Северния плаж

Учени от БАН ще изследват причините за  изчезването му

 

 

Община Приморско е поискала от БАН да извърши комплексна експертиза, да установи причините и да набележи мерките за спасяването на рушащия се Северен плаж в града. Учените ще изследват цялата брегова ивица на пясъчен комплекс „Приморско – Перла”, за да установят степента на  въздействие и евентуалните заплахи, както и да дадат препоръки за намеса в природните процеси. Плажът е държавна собственост, а намиращият се в съседство кей е частен. Ангажимент по поддръжката на плажа има държавата. Разрушаването му обаче ще се отрази негативно на туризма в района, затова общината е загрижена за състоянието плажа и е готова да финансира изследването, на базата на което ще се извършат спасителните мерки.

Процесите, свързани с изчезването на Северния плаж протичат много отдавна, но по различни причини са активизирани през тази зима. Състоянието на плажа в момента безпокои община Приморско. При подобни ситуации нейните функции се ограничават единствено до сезиране на компетентните държавни институции, които да вземат съответните мерки. Кметът на  Приморско, д-р Димитър Германов, е информирал областния управител за опасността Северният плаж да изчезне в морето. В своето писмо той  настоява да бъдат организирани спешни мероприятия за спасяването на плажа, предвид наближаването на летния туристически сезон и произтичащите от това задължения и отговорности.

Абразионните процеси по брега на Северния плаж, основно в зоната от Бункера до „Гробищен парк”, са започнали преди години. В тази си част плажът е включен в границите на град Приморско. Съгласно Акта за държавна собственост в територията на плажа е включен брега  до изпълненото благоустройство и озеленяване над него. Тази част е съставена от глинести почви и наноси, които отдавна са започнали да се разрушават. За да овладее абразивното действие на морето общината е изградила стоманобетонни стени.

Силната бурята през февруари на 2012 г. и изминалата зима обаче са задълбочили негативните процеси.  Морето е отнело пясъка от плажа, скъсана е  изградената в района подпорна стена и земни маси са започнали да се свличат директно върху бреговата ивица.

Всичко това не се случва за първи път.  Повтаря се периодично и датира от седемдесетте години на миналия век след построяване на резиденция „Перла”, на брегозащитни буни и пристанище към нея. Пристанището към резиденцията периодично се затлачва с пясъчни наноси, като в края на 80-те години на миналия век то е почиствано и удълбочавано, а излишният пясък е насипван в участъка до Бункера.

Връзката до плажа се осигурява чрез два подхода, изграждани от общината. Сега и те са засегнати и ограничават достъп до плажа. Освен това е налице реална опасност от възникване на инциденти от свличания.

Предвид наближаващия туристически сезон общината е силно обезпокоена от състоянието на плажа. Готова е да съдейства и да се включи в спешното разрешаване на проблема.