Рибарското пристанище в Черноморец ще има модерна рибна борса

С решение, взето на правителствено заседание се учредява безвъзмездно право на строеж върху морското дъно в полза на община Созопол за разширение и модернизация на рибарско пристанище в град Черноморец.
 
Инфраструктурата на рибарския порт „Черноморец” се нуждае от реконструкция и модернизация за достигане на адекватен на нуждите капацитет за безопасно приставане, престояване и обслужване на риболовни кораби и за осигуряване на ефективно, безопасно и хигиенично оборудване за разтоварване и временно съхраняване на уловите, както и за подобряване на работните условия.
Реализирането на проекта е предпоставка за създаване на условия за устойчиво развитие на рибарството в региона като част от общата стратегия, която ще подпомогне изпълнението на целите на реформираната обща политика по рибарство на Европейския съюз.

Пристанището в Черноморец стана собственост на община Созопол през 2009 година. Миналата година в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури е внесен проект за модернизирането на пристанището с пари от ОП „Рибарство“. Инвестицията в обекта е на стойност около 4 млн. евро,  с които се предвижда изграждане на модерна рибна борса, в която да се търгува рибата от  цялото Южно Черноморие.