ТВ 7 нарушава закона с неверни репортажи

Телевизията, ръководена от Николай Бареков извърши поредното нарушение на клаузите и принципите на ЗРТ, както и на Етичния кодекс на журналистиката, излъчвайки поредния неверен и манипулативен репортаж за община Несебър. В журналистически материал, излъчен във вечерната емисия „Новини” на 19.03.2013 г.  се съобщава, че „Пясъчните дюни в Несебър се топят”


http://tv7.bg/news/society/9687512.html 


В репортажа се твърди, че „Големи количества пясък са откраднати от дюните в Несебър” и че „Този пясък обаче се изнася от неизвестни, по всяка вероятност през почивните дни или нощем.” Община Несебър дължи да даде отговор и яснота по въпросните твърдения, които нямат нищо общо с истината, нито с обективната реалност.


Заснетите кадри и текстът към тях визират изпълнение на дейности по строеж на обществена инфраструктура – улици в най-новия жилищен комплекс на Несебър – „Черно море”. Багерите, които работят по инфраструктурния проект са на фирмата изпълнител на обществената поръчка. За да бъде една пътна настилка устойчива, то първо трябва да бъде изкопана в дълбочина и трамбована, за да се избегне максимално слягането на земните маси с годините и компрометиране на уличното платно. Излишната маса се депонира в терен общинска собственост. На този терен никога не е имало никакви дюни (както се твърди от ТВ7). Това се доказва по неопровержим начин, както по документи, така и по свидетелски показания. Дори непредубеден оглед на въпросния общински парцел, предвиден за депониране на излишната маса показва, че той е заобиколен отвсякъде с площи непопадащи в обхвата на никакви пясъчни дюни, или защитени зони. Струпаната земна маса впоследствие се заравнява от механизирана техника на фирмата-изпълнител, а не се „краде пясък”, както се твърди в репортажа.


За извършването на гореспоменатите дейности има издадени съответни документи: Разрешение за строеж №80/06.11.2009г., Договор №195/10.06.2011г., Протокол за откриване и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура от 28.06.2011г. и част ПБЗ от Проект за „Изграждане на улици в участъците в кръга между о.т.59-58-57-56-55 и о.т.118-117-116-115-114-113-109-112-108-107-106 в ж.к.”Черно море”, гр. Несебър – І етап и „Изграждане на улици в участъците в кръга между о.т.59-58-57-56-55 и о.т. 1-2-3-4-5-6-7 в жк. ”Черно море”, гр. Несебър – ІІ етап. На фирмата изпълнител е издадено и съответното Удостоверение „да депонира земни маси, хумус, фрезован материал, трошен камък и др. от обекта” по изграждане на инфраструктура – улици.


Абсолютно не отговаря на истината и оплакването, че администрацията „отказала” да даде информация на репортерите на телевизията. Обажданията до отдел „Капитално строителство” са регистрирани в извънработно време – след 17 ч. /17.20 и 17.50 ч./. Подадената официално информация от прес-службата на община Несебър, че става въпрос за струпване на земни маси на общински терен по строеж на инфраструктура са съзнателно „пропуснати” и не са въобще отразени в репортажа. В отдел „Екология” подобен „сигнал” за кражба на пясък от дюните не фигурира, т.е. няма подобна жалба на граждани. От всичко се налага единствено мнението, че става въпрос за тенденциозно направен и манипулативен материал.


Гражданите и гостите на Несебър, както и най-вече жителите на ж.к. „Черно море” от вече десетилетие очакват да бъде изградена въпросната инфраструктура и да не газят повече локви и кал около домовете си. С репортажите си ТВ7  демонстрира изпълнение на политически поръчки извън обществения интерес, които водят началото си от няколко години. Пример за това са скандалните тенденциозни репортажи излъчени от медията по време на местните избори през 2011г.


Още по-скандален е съвсем неверният репортаж, че община Несебър е узаконила хотел, построен върху архитектурен паметник Вятърна мелница. От документите, с които „журналистите” на ТВ 7 не пожелаха да получат ясно се разкрива, че хотелът е узаконен от държавата, в лицето на ДНСК, след като общината е отказала да стори това. Изниква въпросът, кому служат подобни медии, които системно облъчва обществеността с информации, които са точно противоположни на истината. Освен че това е антиморално и незаконно, то е изключително опасно за общественото здраве и публичните интереси на гражданите не само в Несебър, но и в цяла България.


Тъй като досега нито веднъж ТВ7 не е предоставяла законното „Право на отговор” на общината по поредиците от неверни репортажи, ние си позволяваме да публикуваме това като официално комюнике до всички медии.


Община Несебър остава открита за коректни контакти с българските медии и прозрачна в своята работа. Горното изложение ще бъде изпратено до СЕМ, като сигнал за започване на процедура срещу телевизията, нарушаваща системно и арогантно клаузите на ЗРТ.