Укрепват напукания храм „Св. Св. Кирил и Методий” в Бургас

Започва укрепването на храм „Св. Св. Кирил и Методий” в Бургас, който преди две години получи пукнатини по време на изграждане на подземен паркинг на площада пред храма. Дейностите са зададени от кмета на града Димитър Николов след серия срещи с църковното настоятелство, епархийския съвет, камарата на инженерите в Бургас, представители на концесионера, геодезисти и конструктори. Началото на укрепителните дейности ще започне в близките дни, след като църковното настоятелство сключи договор с фирма изпълнител.

До седмица започват геотехнически дейности за укрепване на конструкцията и фундирането на храма. Предвиждат се още усилване на временното поддържащо скеле, инжекционни заздравителни работи в зоната на северната кула, северния вход и северозападната носеща колона на купола; завършване на конструкцията на подземния паркинг в зоните 2а и 2б, които са елементи от аварийните укрепителни мероприятия от външната страна на храма.

Имотът, върху който е построен храмът, е църковен. Община Бургас оказва пълно съдействие на църковното настоятелство по отношение на оформянето на заданието за ремонт, съгласуване на проектите и документите пред министерството на културата, срещи с експерти и професионални организации, подготовката на договорите между настоятелството и фирмата – изпълнител. Започващите укрепителни дейности са със средства от концесионера на паркинга, но при необходимост Община Бургас има готовност също да помогне със средства от гласувания бюджет за църковните храмове за 2013-та година. След укрепителните дейности ще се предприемат действия по пълната консервация и реставрация на храма.