Браншови оргазнизации и народни представители ще отстояват заедно бургаските каузи в парламента

Кандидатите за народни представители от ГЕРБ стартираха инициатива за създаване на Бургаски  Обществен съвет, който да  включва представители на неправителствения сектор от различни сфери на икономическия и обществен живот. Идеята е нова и се прави за първи път в Бургас,  но  вече среща одобрението на браншовите организации.  Периодично те ще бъдат запознавани с предстоящите  законодателните инициативи, a от своя страна ще могат да изразят мнение, идеи и предложения.  Основната цел, която си поставят кандидатите за народни представители е интензивен диалог и регулярно подаване на  информация към браншовите организации относно приеманe на закони и предстоящи гледания по комисии в Народното събрание, касаещи съответния сектор. По този начин гилдиите ще могат да се включат в обсъждането, което се провежда в комисиите и да изразят  становището си.

Кандидатите за народни представители  вече са провели срещи с представители на образованието, здравеопазването, екологията, туризма и бизнеса, сред които идеята се приема много добре. Срещите продължават и с представители на останалите сфери, като в хода на разговорите се уточняват детайлите за реалното функциониране на съвета.

„Убеден съм, че този Обществен съвет ще заработи и ще от полза за хората. За 4 години ние не сме прекъсвали връзката с хората, но целим  по-интензивен  диалог с браншовите организации като идеята е до нас да достигат обобщените проблеми”, заяви Димитър Бойчев

 „Не искам да приватизирам тази идея, а да приобщя към нея всички народни представители от Бургас, независимо от коя политическа сила са те. Когато става въпрос да отстоявме  дадена кауза, която е в интерес на хората от региона не трябва да има място за деление и конфронтация”, допълни още Бойчев