В Приморско няма да забраняват употребата на алкохол на обществени места

В извънредна сесия от една точка общинските съветници на Приморско отхвърлиха забраната за употреба на алкохол на обществени места. Осем от тях се въздържаха от мнение и така решението бе взето с три гласа против и един за.

Само преди месец общинските съветници приеха забрана, с която се забранява консумацията на алкохол на всички обществени места публична и частна общинска собственост – паркове, градинки, площади, крайбрежни алеи, градински алеи, детски площадки, пристанища, улици, тротоари и плажни подходи в Приморско. Областна управа тогава върна решението с мотива, че не е спазен 14 дневния срок, в който проектът трябва  да бъде публикуван на официалната страница на Общината.

Една от причините за промененото мнение на съветниците е, че предложението е предизвикало много негативни реакции и настроения у хората. Други се усъмниха във възможността за осъществяване на контрол и дали сумата, която общината трябва да инвестира за обозначаване на забранените места и за контрольорите е оправдана. Мнозинството съветници обаче бяха съгласни, че  въвеждането на подобен вид забрана ще отблъсне голяма част от туристите и може да се мисли за такава стъпка единствено след направено допитване и обстоен анализ на  навиците на посещаващите Приморско през лятото.