Димчо Михалевски: Селското стопанство е секторът с най-сериозен ресурс за развитие на икономиката ни

„Земеделието и животновъдството са с най – сериозен потенциал за развитие  през следващите години”, каза на среща с кооператори, земеделци и животновъди водачът на листата на КБ за 2 МИР Бургас инж. Димчо Михалевски. Във форума участие взеха и кандидат -депутатите Христо Монов, Атанас Зафиров и Пенко Атанасов.

 Михалевски отчете, че заради политиката на ГЕРБ селското стопанство се е превърнало в дебалансирана структура. Огромна е загубата на работна ръка, а цели сектори  като преработвателна промишленост, зеленчукопроизводство и др. са ликвидирани. На този етап субсидираният износ за ЕС, предимно на зърно, може да е добър за част от производителите, но не решава големите проблеми на селското стопанство. Димчо Михалевски подчерта, че през следващите години трябва да се създадат условия за кооператорите и за арендаторите, като те бъдат мотивирани чрез икономически стимули, което ще доведе и до разкриването на нови работни места.

Водачът на листата посочи необходимостта от спиране на контрабандния внос на земеделска продукция, възстановяване на ролята на държавата в планирането, както и държавни стимули за частна инициатива в преработвателната промишленост. Като важно условие за по – доброто развитие на селското стопанство бе посочено повишаване на покупателната способност на населението, за да може да се увеличи потреблението на качествена, българска земеделска продукция. Михалевски бе категоричен, че външната политика на България трябва да бъде ориентирана в намирането на нови пазари за български продукти и стоки,за да се стимулира сектора допълнително. Като приоритет бе посочено и възстановяване на зеленчукопроизводството, както и за възстановяване от държавата на част от поливната система. Специално внимание за високопланинското животновъдство и за месопреработвателната промишленост. Той подчерта категоричната позиция, че акцизът за горивата в селското стопанство, за рибарите и други производители трябва да се връща.  Бе поет и ангажимент за направа на Национална карта на производителите, които получават директни плащания – от най – големите до най – малките, което ще бъде полезно и в бъдещия преговорен процес с ЕС.

Председателят на зърнопроизводителите в Бургас – Николай Киров призова следващото Народно събрание да приеме Закон за браншовите организации. Представителите на кооперации и животновъди поставиха и редица други въпроси: за липсата на работна ръка, за липсата на субсидии за разплодниците и за агнетата, за предоставяне на пасища, заради субсидиите, на такива, които не се занимават с животновъдство. Като най – важна задача те откроиха комасацията на земята.

Инж. Димчо Михалевски подкрепи идеята за подготовка на Закон за създаване на трансферен прозорец за уреждане на поземлените отношения, съобразена със земеделският цикъл както и за изработване политика за селското стопанство, която да се отстоява пред ЕС. Социалистите увериха, че държавата ще подпомогне комасацията на земеделската земя и ще сложи ред в рентата.