Ивелина Василева: Ангажимент на цялото ни общество е грижата за слабите, уязвимите, имащи нужда от помощ

Закриването на домовете и извеждането на децата в среда, близка до семейната дава възможност те да израснат пълноценни личности и да открият своята реализация в живота. За първи път в България през 2009 г. стартира мащабна програма по деинституционализация. По време на правителството на ГЕРБ бе разработен и приет план-стратегия за извеждане на децата от институции в среда, близка до семейната. Като резултат от тези целенасочени действия на правителството 2800 деца днес живеят при по-добри условия и за тях се полагат специализирани грижи. Процесът за създаване на подходяща среда за живеене на най-уязвимите деца в обществото е обезпечен финансово с помощта на средства по оперативните програми на Европейския съюз.Темата за приемната грижа, като част от този план днес, бе обсъдена на среща-дискусия, организирана от ЖГЕРБ-Бургас с председател Красимира Маркович, общински съветник от партията в общината. Целта на събитието бе да се популяризират възможностите за осигуряване по-добър живот на бургаските деца, лишени от родителски грижи чрез настаняване в приемни семейства.            „Процесът за извеждането на децата от социалните домове е много тежка реформа, която правителството на ГЕРБ успешно стартира. Тя е насочена към най-голямото богатство – децата на България. Всяко едно от тях заслужава да расте в уютен дом, да получава обич и внимание. През последните 4 години подкрепяхме семействата, решили да приемат дете и да се грижат за него като свое. Доказателство за успеха в тази посока са над 1000 заявления и 467 семейства, които вече са част от приемната грижа. И занапред ще полагаме усилия броят им да се увеличава. Надяваме се до края на тази година те да са 800”, заяви водачът на листата на ГЕРБ-Бургас Ивелина Василева, която взе участие в дискусията.            „Освен приемната грижа, реформата включва и разкриване на центрове за настаняване от семеен тип за деца с увреждания, изведени от институциите. Само в област Бургас броят на тези центрове ще бъде 9, като до момента голяма част от тях вече са изградени. Условията в тези малки групови домове са съобразени с всички европейски изисквания. Намират се в самите населени места, в близост до учебни заведения, медицински центрове и културни учреждения. По този начин децата са част от обществото и за тях се полагат всички необходими грижи”, допълни Зорница Русинова, зам.-министър на труда и социалната политика в правителството на ГЕРБ.В срещата участие взеха представители на неправителствени организации, граждани, приемни семейства, кандидати за народни представители и общински съветници от ГЕРБ-Бургас. Председателят на ОбС-Бургас и кандидат за народен представител Снежина Маджарова сподели пред присъстващите, че местният парламент е приел правилник в подкрепа на приемната грижа в морския град. На предстоящата сесия съветниците ще гласуват отпускане на финансова помощ за първите три приемни семейства. Тя призова за популяризиране на действията, които е предприела общината, за да може повече семейства да се възползват от финансовата подкрепа.