Ивелина Василева: За нас е важно развитието на всички общини, не делим кметовете според партийната им принадлежност

Карнобат посрещна с препълнена зала водача на листата на ГЕРБ-Бургас Ивелина Василева. Жителите на общината обсъдиха с кандидатите за народни представители от партията важни за развитието на региона инфраструктурни и социални проекти. Пречиствателна станция, модерно управление на отпадъците и ремонтиран Ришки проход са сред целите на ГЕРБ за община Карнобат.

В регионалната програма на ГЕРБ за развитие на областта е включен проектът за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и улична канализационна мрежа вКарнобат. Проектът е на стойност 24 млн. лева, предстои да бъде реализиран в следващия мандат и ще подобри условията за живот на местните хора. Акцент в програмата на ГЕРБ, свързан с общината, е и доизграждане на регионалната система за управление на отпадъците, на стойност 40 млн.лева, обслужваща 9 общини, сред които и Карнобат, където ще бъде изградена претоварна станция за отпадъци. С реализирането на този мащабен проект област Бургас ще постигне 100% съответствие с екологичните изисквания за модерно и ефективно третиране на твърдите битови отпадъци. До края на годината ще приключи и цялостното обновяване на Ришкия проход. За ремонта на една от основните транспортни връзки между Южна и Северна България са отпуснати 54 млн. лева.

„През последните 4 години работихме и постигнахме много. Карнобат е доказателство, че за нас винаги на първо място са били хората и техните интереси, без да се влияем от политическите виждания на кметовете в различните общини. Правителството на ГЕРБ е първото, което започна мащабни промени и ние имаме волята да ги продължим. Не даваме празни обещания, не казваме цифри, които звучат красиво, поставили сме си само цели, които реално можем да изпълним. В следващия мандат ще работим и наш приоритет ще бъде грижата за майките, възрастните хора, социално уязвимите, бъдещето на младите”, сподели Ивелина Василева

Със средства от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет в размер на 4.5 млн.лева са  ремонтирани, обновени и санирани сградите на училищата и детските градини в града. В Карнобат са изградени 2 центъра за настаняване от семеен тип за деца с увреждания до 18 години, като финансирането е осигурено по оперативните програми „Регионално развитие” и „Развитие на човешките ресурси”. Държавата е предоставила на общината имоти в местността „Дългата мера”, като по този начин е дала подкрепа на проекта за реставрацията на крепостта Маркели. Реализирането на този проект ще даде тласък на туризма в региона и ще допринесе за развитие на местната икономика.

В срещата участие взеха още кандидатите за народни представители Диана Йорданова, Румен Желев, Велина Арнаудова, както и общински съветници от ГЕРБ-Карнобат. След приключването й присъстващите се насладиха на комедийната постановка „Когато котката я няма”, представена от актьорите от ДТ „Адриана Будевска”.