Ивелина Василев: Бургас и региона са най-важната ни кауза

Ивелина Василева,  водач на листата на ГЕРБ в Бургас:

Ще отстояваме конкретни позиции и законодателни инициативи в полза на града ни

 

 

Госпожо Василева, имате опит в изпълнителната власт, готвите се да влезете и в законодателната. Каква, според Вас, е разликата в отговорностите?

Отговорностите са сериозни и в двата типа институции. Имам опит от работата си в местната и държавната изпълнителна власт. Отговорността там е изключително голяма, тъй като ежедневно се решават множество конкретни проблеми, които имат пряко отношение към обществено-икономическия живот в страната. В зависимост от обхвата  си те касаят отделен човек, общонстна група или съсловие. Повечето от тези проблеми имат оперативен характер и трябва да се разрешават веднага. Част от дейността на изпълнителната власт е да се предприемат законодателни инициативи, което само по себе си е достатъчно отговорно. Познавайки конкретният сектор и следвайки стратегическата визия за развитието му, се разработват нормативни документи, които се предлагат на народните представители за обсъждане и приемане.

Отговорностите в законодателната власт мога да коментирам единствено от гледна точка на наблюденията и съвместната ми работа с народните представители. През изминалите години с тях сме имали тясно взаимодействие по отношение на ресорите, за които отговарях. Работила съм с парламентарните комисии по приемането на закони, свързани с опазване на околната среда, изслушвали са ме в комисията по земеделие, докладвала съм по напредването на програмите пред комисията по еврофонвдовете. Изключително тесни контакти съм имала с бургаската група депутати.

Често дейността на депутатите остава невидима за хората, а въвеждането на някакви законодателни промени им изглежда скучна, суха и неразбираема работа. Но това е изключително отговорна задача. Всяка промяна на законодателството или въвеждането на ново има отражение върху дадено съсловие или сектор. Трябва точно и коректно, на експертно ниво да бъде преценено какво ще бъде въздействието, за да се въведе законодателство, което ще бъде полезно за всички, лесно приложимо и ще води до желаните резултати.

Друга част от работата на депутатите, която за мен е много значима и възнамерявам да е основна моя задача, е непрекъснатият контакт с хората на място. През миналия мандат наблюдавах практиката на бургаската група депутати. Мисля, че това е верният път. Нямаше седмица, в която те да не бъдат в избирателния си район. Ние многократно сме разговаряли по конкретни казуси, които са обсъждали с хората по време на приемните си дни или на срещите с гражданите от региона. Тясната връзка с региона е важна, не бива и в бъдеще да я игнорираме.  Затова нашата листа с кандидати за  народни представители от Бургаски регион е съставена само от местни хора. Концепцията ни залага на работата на място, ежедневните срещи, контакти, непрекъснатото взаимодействие. Само така ще имаме възможност за адекватна и бърза реакция при решаване на проблемите и да осигурим бързо развитие на региона. Ние милеем за родното си място. Бургас и региона са най-важната ни кауза. Убедени сме, че той има потенциал. Една от задачите ни в предстоящия парламент ще бъде отстояването на конкретни позиции и законодателни инициативи, които касаят спецификите на нашия регион.

 

Кое от регионалната програма на ГЕРБ Вие приемете за свой приоритет?

Аз съм пристрастна и не мога да не бъда. През последните 6 години основно съм работила в сферата на опазването на околната среда. В програмата ни са заложени редица практики, свързани със сектора води и отпадъци. Аз насочвам вниманието си към изграждането на съоръженията за отвеждане и пречистване на отпадните води и успешното финализиране на проектите за изграждане на регионалните депа в Братово – то ще обслужва 9 общини, и в Малко Търново, с което изцяло ще завършим програмата за модерно  управление  на отпадъците на територията на областта.

Пристрастията ми не се изчерпват само с тези проекти. Нашата логика е че, вложенията в базисна инфраструктура дават основата за надграждане и привличане на инвеститори, за разгръщане на бизнес и създаване на нови възможности за малките и средните фирми и оттам за по-достойни доходи за хората. Заложените в програмата ни инфраструктурни обекти не само носят ползи  за населението и създават  добра бизнес среда, те помагат и на околната среда. Затова също влизат в приоритетите ми. Конкретно визирам изграждането на пътен възел „Запад”, който ще изведе извън града увеличения транзитен трафик от автомагистрала „Тракия” към южните курорти и така няма да се създава дискомфорт на гражданите, няма да се разрушава уличната настилка и няма да се замърсяват околната среда и въздуха. Предвиждаме и други  проекти, които също имат своите екологични ползи.

 

Заложихте в тази предизборна кампания на директни срещи с избирателите. Какво ви казват хората? Подсказаха ли ви нещо, което не сте включили в регионалната програма?

Хората са много добронамерени. Някои от тях поставят конкретни въпроси, свързани с местата където живеят, с бита. Други дават предложения, което е много полезно за нас. В Средец,например, беше дадено предложение да се включи в регионалната програма цялостното завършване на пътя Бургас-Средец.  В него бяха инвестирани мащабни средства, пътят беше изграден и модернизиран, но  е необходимо да се довърши. Смятам, че това е напълно легитимно искане и ще стане част от нашата регионална програма. Модернизацията на регионалната пътна мрежа, която осъществява връзката между населените места, има своите многобройни ползи, свързани не само с компфортното пътуване. Тя дава възможност за бърз достъп до центъра  за растеж – Бургас, улеснява реализацията на редица инвестиционни проекти и стимулира местни инициативи.

Обвиняват ни за множеството стартирали проекти за изграждане на пътища, казват, че асфалтът не се яде. Но ако няма добра свързаност и пътна мрежа, няма да има бизнес. Базисната инфраструктура е предпоставката  за развитието на икономиката в страната ни.

 

От четири години насам Бургас вече осезаемо има лоби в държавата. Поставяте ли си за цел за кратко време в развитието си той да догони големите градове в страната?

Всички бургазлии споделяме мнението, че по времето на социализма, а и на прехода Бургас беше третиран като доведеното дете на Черноморието. От това страдаше локалното ни самочувствие. Смятам, че в мандата на ГЕРБ наистина успяхме да докажем как взаимодействието между местна, централна и законодателна власт могат да доведат до реализация на идеята за развитие на града. Резултатът е виден за хората. Сега те се радват, че Бургас стана най-доброто място за живеене. Дори в годините на икономическа криза градът отбелязва ежегоден ръст. Но Бургас има потенциал да стане още по-добро място. Той е с уникално стратегическо положение, част е от европейската транспортна мрежа, голям логистичен център, има добра среда за образование, за развитието на високотехнологични производства, туризъм и други отрасли на икономиката. Това, към което ние се стремим, е да се разгърне изцяло потенциалът му. Дали ще догоним другите големи градове? Хората от Бургас вече имат самочувствието, че сме надминали много от тях. Забелязват го и гостите на града.

 

Кои са законодателни инициативи, които вие виждате като първа необходимост пред следващия парламент?

От гледна точка на работата, с която съм се занимавала през последните три и половина  години в сферата за околната среда, на първо място мисля, че трябва да бъде приет Закон за климата. Той е готов като законопроект, беше внесен в Народното събрание, но поради по-рано прекратения мандат не можа да бъде приет. Това е изключително важен рамков закон, не само защото политиката за климата става все по-актуална. Той ще даде възможност на държавата да привлича допълнителни средства чрез участието в европейската тръжна платформа от продажба на квоти с емисии, а постъпленията в бюджета могат да се преразпределят за реализиране на екологични проекти. Друга значима за мен тема е реализирането на водната реформа във ВиК-сектора – инициатива, която стартирахме с колегите от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. И този законопроект не можа  да бъде приет от НС поради по-рано прекратения мандат.

Ангажирали сме се и с няколко инициативи, които са пряко свързани със спецификите на региона. Поставяме акцент върху туризма и възможностите за привличане на потоци туристи от трети страни, като ще съдействаме за облекчаване на визовия режим за тях. Ще направим всичко възможно, за да могат рибарите да развиват своята дейност по –спокойно. Поели сме конкретен ангажимент да настояваме за отпадане на изискването рибарите да слагат касови апарати на своите лодки.

 

Как ще коментирате тази предизборна кампания?

В регионален план ние водим позитивна кампания и срещаме разбиране. Мисля, че сме ясни, открити, честни с хората, споделяме опита си, показваме това което сме направили, разказваме своята визия за бъдещето. Аз съм доволна от възможността да общувам с хората не само в Бургас, а и в по-малките населени места. Те признават, че за първи  път след толкова години на обещания програмата на правителството се реализира и могат да видят направеното.

В национален план –  уви, нищо ново под слънцето. Развиват се стандартните сценарии. Но аз се надявам избирателите да се концентрират върху важните неща, които касаят бита им, стандарта им на живот.

А що се отнася до скандалите, които се вихрят в последните дни, това е въпрос от компетенциите на прокуратурата. Тя трябва да бъде оставена да си свърши работата, да приключи с проверките и да излезе със своите констатации.