И в следващия мандат образованието ще бъде приоритет за ГЕРБ

Повече пари за образование и квалификация на преподавателите, разкриване на нови работни места с въвеждането на целодневната форма на обучение. Стартиране на важни европейски програми и намаляване с 50% броя на отпадналите ученици бяха сред положителните резултати, които отчетоха представители на образователната общност в Поморие. Те се срещнаха с кандидатите за народни представители от ГЕРБ-Бургас Диана Йорданова и д-р Галина Милева. По време на дискусията стана ясно, че по време на правителството на ГЕРБ заплащането на учителите през последните 3 години е завишено средно с 20%, въведена е система за кариерно развитие и са инвестирани над 27 млн. лв.за квалификация на преподаватели.

            „Образованието винаги е било приоритет за ГЕРБ, защото от добрата образователна система зависи бъдещето на нашите деца. През последните 4 години бяха вложени над 106 млн. лв. в занимания по интереси, в които се включиха близо 400 хиляди ученици от цялата страна. За област Бургас броят им е 10 200 деца, с което регионът се нарежда на първо място по брой ученици, ангажирани в проект „УСПЕХ”. Работихме за подобряване на условията в учебните заведения, като осигурихме 11 млн. лв. за изграждане на многофункционални спортни зали в училищата. 4,6 млн. бяха отпуснати за построяване на 3 нови училища, усилията ни бяха насочени и към децата със специални образователни потребности. За тях бяха оборудвани игротеки и ресурсни кабинети”, заяви Диана Йорданова, кандидат за народен представител от ГЕРБ-Бургас.

            Да бъде намален броят на учебниците за всеки клас и предмет, както и изготвяне на нова програма за учебно-възпитателната работа в детските градини бяха сред другите теми, обсъдени по време на срещата.

„Важно е да осигурим заетост на току що завършилите млади хора, които търсят професионална реализация. Това може да стане чрез провеждане на така наречените „борси”, където младежите се срещат с представители на бизнеса. Чрез пряк контакт помежду им намирането на желаната работа се улеснява. Във връзка с това през предишния мандат бяха отпуснати 28 млн. лв. за учебни практики в реална работна среда. Това доведе до откриване на над 11 хил. работни места  за ученици”, коментира д-р Галина Милева.

           

ИЗБОРИ 2013