Кандидат-депутатите на ГЕРБ в Бургас се срещнаха със земеделци от региона

Перспективите пред сектор земеделие и възможностите за кандидатстване по оперативни програми в следващия програмен период бяха обсъдени по време на среща със земеделци и животновъди от община Средец. В нея участие взеха д-р Надежда Палова заедно с част от останалите кандидати за народни представители от ГЕРБ-Бургас. В дискусията се включи и експертът в сферата на земеделието Светлана Боянова. В присъствието на над 60 земеделски производители тя представи извършените през мандата законодателни промени в сектора, както и възможностите за развитие на животновъдството в Странджа.

Един от основните акценти по време на дискусията бе новата Обща селскостопанска политика за периода 2014-2020 г. присъстващите бяха запознати с новия програмен период, в който приоритет за ГЕРБ ще бъдат  младите фермери, малките производители, както и изграждането на електронен регистър на земите. Бяха разяснени новите видове „зелени плащания”, както и тези за биологично производство.

„Напредъкът в сектора по време на вашия мандат е видим. Срещнахме подкрепа  от страна на правителството на ГЕРБ, реформите, които извършихте, са благоприятни за развитието на земеделието и животновъдството”, заяви биопроизводител от присъстващите в залата.

Среща със земеделци и животновъди се проведе и в град Каблешково, община Поморие. В нея освен Светлана Боянова, участие взе и кандидатът за народен представител от ГЕРБ – Димитър Бойчев. Предвидени са повече пари за  директни плащания, а бюджетът за животновъдство, зеленчукопроизводство и овощарство ще бъде увеличен, стана ясно по време на срещата. Към настоящия момент цифрите показват, че общо договорените средства по Програма за селските райони възлизат на 74% от общия бюджет на програмата, а реално разплатените са 46% от предвидения финансов ресурс за целия програмен период. В каря на юли 2009 договорените средства са били 11%, а разплатените 6,3. По Програмата за лозаро винарския сектор с общ бюджет 112, 683 млн. евро към септември 2009 са разплатени 7,3%, а към март 2013  – 44,5% от общия бюджет.

В края на срещата присъстващите направиха предложения за промени в Закона за вино и спиртни напитки, касаещи производството и реализацията на продукцията им. От своя страна Димитър Бойчев се ангажира те да бъдат внесени за обсъждане в следващото Народно събрание.