Коалиция за България подписа споразумение с рибарите от Ченгене скеле

Водачът на листата на Коалиция за България инж. Димчо Михалевски, придружен от Павел Маринов се срещна с рибарите от Ченгене скеле и подписа с тях споразумение за съвместни действия за решаване на проблемите, свързани с устройството на рибарските селища и дейността на извънпромишления риболов.

Инж. Михалевски се ангажира с решаването на най-наболелия проблем – съдбата на рибарското селище, въпреки че в момента законовата рамка не позволява това. Такава ситуация съществува и на други места в страната. До намиране на трайно решение Михалевски вижда възможност в създаване на специална временна парламентарна комисия, която да изследва проблема в исторически и нормативен план, като до вземането на конкретно решение от тази комисия се наложи временен мораториум върху влезлите в сила заповеди за премахване на незаконните постройки в рибарските селища по черноморието.

В подписаното днес споразумение е залегнало и намиране на изход за други пречки, пред които са изправени рибарите. За да бъде облекчена тяхната работа социалистите обещаха да направят промени в Закона за рибарството и аквакултурите, като се регламентира дребномащабния крайбрежен и непромишлен риболов. За лодки до 12 метра да се плаща единствено държавна такса, да се премахнат риболовните дневници до 10 метра, да се компенсират рибарите за използване на безакцизно гориво, както и да се монтират постапарати в структурите на ИАРА по места, предлагат социалистите.

Непосредствено след парламентарните избори отново да бъде проведена среща с рибарите, на която да присъстват и експерти по устройството на територията, Министерството на регионалното развитие, ИАРА и община Бургас, обеща инж. Михалевски.