Мащабен проект изследва античния Несебър

Мащабен проект с участието на учени от цялата страна започна на територията на Несебър. Той е на тема: „Месамбрия Понтика и нейната древна територия. Историческо и топографско изследване” и цели да открие, систематизира, идентифицира и обобщи всички съществуващи свидетелства за културни останки от античния период на града, разположени в неговите непосредствени предели и в зоната на предполагаемата му извънградска територия.

 

Специалисти от НАИМ-БАН в сътрудничество с Музей „Старинен Несебър” и с участието на учени от СУ „Св. Климент Охридски”, НБУ и Регионален исторически музей – Бургас ще открият и обозначат точните места на археологическите обекти и ще ги опишат в единен съвременен и точен кадастър, като за пръв път ще се използва метода на „Географски информационни системи” за създаване прецизен регистър на всички археологически обекти и паметници.

Работата на учените по проекта започна на 1 април. При теренни издирвания в землищата на Каблешково, Ахелой, Медово, Александрово, Оризаре и Тънково вече са локализирани 25 археологически обекта от различни исторически периоди.

 

Пред археолозите, които ще бъдат подпомогнати и от студенти, се очертава изключително мащабна и интересна работа. В района има неизследвани обекти и паметници, невидими на терена, които предстои да бъдат проучени.