Мерки за модерно земеделие и животновъдство са сред акцентите в програмата на ГЕРБ

Срещите със земеделските производители и животновъди продължават. След Средец и Поморие кандидатите за народни представители от ГЕРБ-Бургас се срещнаха с производители от двата сектора в Айтос и Карнобат.

Създаване на нов Кодекс на земята, който да регламентира окрупненото ползване на земеделските земи, приемането на нов Закон за опазване на селскостопанското имущество, подкрепа на малките фермери и производители, целенасочено подпомагане на овощарството, зеленчукопроизводството и животновъдството са сред мерките, които са включени в програмата на ГЕРБ. Те бяха представени по време на срещите от зам.-министърът на земеделието в правителството на ГЕРБ Светлана Боянова. Предложенията срещнаха одобрението на присъстващите, които споделиха, че вижданията им за развитие на сектора съвпадат с акцентите в предизборната програма на партията.

„Като хора, запознати в детайли с потенциала на Бургаски регион винаги сме работили успоредно както за развитие на туризма, така и за подпомагане на земеделието и животновъдството. Ще продължим да подкрепяме бургаските производители с увеличаване на селскостопанските субсидии”, заяви кандидатът за народен представител Димитър Бойчев.

Ще продължи и изпълнението на националната програма за подпомагане на пчеларството, като заплащането ще се осъществява на пчелно семейство, а не на кошер. Промяна ще има и в Наредба №44, предвижда се и възможност за малките животновъди да реализират продукцията си чрез собствени кланици. Няма да се затварят фермите от категория 2 и 3, а млечната продукция ще се продава под формата на млечни продукти.

„Радвам се, че виждам толкова много млади хора, избрали да се занимават със земеделие и животновъдство. Това означава, че усилията на ГЕРБ за подпомагане на младите производители имат резултат. Подкрепата ни в следващ мандат ще продължи”, сподели кандидатът за народен представител Диана Йорданова. 

Друг важен въпрос, който предизвика интереса на участниците в срещата, бе възможността да се кандидатства за намаляване на емисиите и получаване на компенсаторно плащане по мярка „Агроекология и климат”, която ще бъде включена в Програмата за развитие на селските райони през следващия програмен период.

На срещите в двете населени места участие взеха още общински координатори и съветници от ГЕРБ.