Модерна пътна инфраструктура ще даде тласък на еко и селски туризъм в Странджа

„Отчитаме като успех на правителството на ГЕРБ цялостния ремонт на пътя Бургас-Малко Търново. Над 20 години той бе в лошо състояние и създаваше неудобства както за жителите на региона, така и за пътуващите в посока Турция. Не може да говорим за развитие на туризма, без да разполагаме с базисна  инфраструктура за това. През зимния сезон преминаването в този участък бе почти невъзможно и създаваше риск за транспортни произшествия. Днес този проблем е на път да бъде решен напълно”, заяви Иван Вълков,  кандидат за народен представител от ГЕРБ-Бургас.

               Един от основните приоритети в регионалната програма на ГЕРБ ще бъде именно заключителния етап от изграждането на обходния път „Малко Търново – ГКПП – Малко Търново”. С този проект цялостно ще се завърши пътят Бургас – ГКПП Малко Търново, ще се отбие трафикът на МПС-та, който сега преминава през града и създава неудобства на гражданите. Това ще даде тласък на инфраструктурното, икономическото и туристическо развитие на Община Малко Търново. Ще допринесе за развитието на еко и селски туризъм в района на Странджа, ще осигури нови работни места и по-високи доходи за местното население.

               Доизграждане на модерно депо за отпадъци и съоръжения за отвеждане и пречистване на отпадните води в община Малко Търново е другият приоритет, залегнал в програмата за развитие на странджанската община. По този начин ще се осигури модерна базисна инфраструктура, услуги за населението минимум 30 години напред и опазване на уникалните природни дадености. Това бяха част от предстоящите проекти, с които кандидатите за народни представители от ГЕРБ-Бургас запознаха жителите на селата Звездец и Граматиково.

               Жителите на двете населени места споделиха, че направеното от ГЕРБ е видимо. Те възлагат още по-големи очаквания към кандидатите за народни представители, които като местни хора познават добре проблемите в региона и работят за тяхното разрешаване.