Ниски сметки за парно в студения март

 Месец март отново не поднесе неприятни финансови изненади за потребителите на парно и топла вода, отчитат от „Топлофикация Бургас”. Сметките, които те трябва да платят, остават трайно ниски и предвидими. Средната стойност на сумите по фактури за отопление и гореща вода през тази година дори е със 17% / 6.03 лв./ по ниска спрямо същия месец на миналата година. Докато през март 2012 г. абонатите средно са заплатили 40.59 лв., сега те дължат средно 34.56 лв.

От анализа, изготвен от дружеството, става ясно, че се увеличава броят на домакинствата, за които парното отопление сега е по-евтино от миналата година. Рекорден брой абонати –  94.5% , дължат за отопление едва до 60 лева.

Само до 30 лева струва парното на 82.1 % от клиентите на „Топлофикация Бургас”. От общо издадени 26754 сметки, 21973 са за суми до 30 лв.

Сравнителните таблици сочат, че се увеличава броят на абонатите с по- ниски сметки и при другите ценови групи. Докато през март 2012 г. 24 бургаски домакинства са платили за парно между 180 и 210 лв., през март 2013 г. техният брой е 12. За сравнение – през февруари 2013 г. сметки за прано между 180 и 210 лв. са получили 33 домакинства. Голяма е разликата и при най-високите стойности – над 210 лв. През февруари 2013 г. такива сметки са дължали 50 абонати, а през март те вече са едва 20.

Процентното съотношение леко се изменя когато към дължимите суми за отопление се прибавят и тези за топла вода. Общо задължение към дружеството до 30 лв.сега имат 55.8% от клиентите му – 14931 абонати, при  52.3% през 2012 г. 27.9% от абонатите имат общи сметки между 30 и 60 лв. С 546 по-малко от миналата година са домакинствата, които през този март ще платят сметки от 60 до 90 лв. От 180 до 210 лева общо дължат 0.2% от абонатите /56 домакинства,/, а над 210 лв.  – 0.4%  /99 домакинства/.