Областният управител на Одрин на визита в Несебър

Официална делегация от Одрин пристигна на обиколка в Несебър. Тя бе водена от Генералния консул на република Турция в Бургас Джем Улусой и областния управител на Одрин Хасан Дуруер.

Визитата е във връзка с изпълнение на проект „Демонстрационен център на занаятите в Несебър и Едирне” № 2007CB16IPO008-2009-1-069, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИПП България – Турция. В Несебър такъв център бе открит на 19 октомври 2012 г., а откриването на същият в Одрин бе на 07 февруари 2013 г. Целта на този съвместен проект е установяването  на дългосрочно сътрудничество на занаятчиите от трансграничен район Несебър – Едирне, както и промоция и съвместен маркетинг на местните занаятчийски продукти. Община Несебър е водеща организация, а партньори по проекта са Бургаската регионална туристическа асоциация, Асоциацията на търговците и занаятчиите на град Одрин, както и Генералният секретариат на специализираните администрации на Провинциите в Одрин.

Делегацията бе запозната от екскурзовод с античното наследство на хилядолетния град, пазено в Музей Старинен Несебър. След това те бяха разведени из Старият град, където разгледаха античните постройки, с които градът се прославя по цял свят.

Същевременно автобус с несебърски занаятчии потегли на посещение в турския град. Там те преминаха регулярно обучение, което е част от дейностите по проекта. Обучението бе по различни теми, свързани с дейността на занаятчиите от трансграничния регион. От 16-ти до 18-ти април занаятчии от Одрин ще пристигнат в Несебър, като ще вземат участие в изложбата „Изложение на турски занаяти“.