Община Несебър със съоръжения срещу горски пожари

В община Несебър започва изграждането на изкуствени водоизточници и наблюдателни противопожарни кули за превенция срещу горски пожари.  Нововъведенията са част от поредния одобрен проект на местната администрация от държавен фонд „Земеделие”, чиято стойност е 269 353,12 лв. с ДДС. Проектът е със заглавие „Прилагане на ефективни инструменти за превенция на горските пожари в община Несебър” и ще бъде реализиран по Мярка 226Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности от „Програма за развитие на селските райони 2007-2013”.

Изкуствените водоизточници ще бъдат поставени в землището на Несебър и в землището на с. Свети Влас, като вместимостта на всеки един от тях ще бъде 2х48м3.

Наблюдателните противопожарни пунктове ще се изградят в землището на с. Гюльовца, гр. Свети Влас и гр. Обзор.

Освен, че ще бъдат изградени два водоизточника и три наблюдателни кули, в проекта влиза още закупуване на оборудване за противопожарни депа и защитни средства.

Предстои сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ между община Несебър и ДФ „Земеделие”.