Презентираха проект за подпомагане на социално слаби в Несебър

Презентация на проекта за създаване на звено за услуги в домашна среда в община Несебър бе направена днес от експерти в общинския съвет на града. На промоцията присъства кметът Николай Димитров, който определи общината като социално насочена и грижеща се за хората, които се нуждаят от помощ. Той определи тази постоянна тенденция като положителна и водеща за общината и посочи, че тя ще продължи и за в бъдеще. Според ръководителят на проекта Радостина Пирева неговата продължителност ще е 17 месеца до юли 2014 година. Ще бъдат обслужени 35 крайно нуждаещи се лица от общината, като три от тях са деца. Работещите в проекта, за реализацията на който са заделени 151 хил.лв. ще са 20 души, всичките безработни към настоящия момент.

С проекта според Пирева се разширява дейността на „ Домашен социален патронаж „ чрез създаване на такова звено като устойчива структура към общината. С това ще се осигури обхващане на по-голям брой лица, които ще могат да се възползват от почасови грижи и услуги от нов тип дейности за лична помощ. Целта на проекта е разширяване на дейността на „ Домашен социален патронаж „ за осигуряването на достоен живот на хора с увреждания и самотно живеещи такива. Предвижда се и осигуряването на условия за ефективно упражняване на правото им на независимост, социално включване и намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи.

Сред целевите групи на проекта са лица с различни видове трайни увреждания, в това число и деца, чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в изолация или невъзможност сами да организират социалния си живот.

Очакваните резултати предвиждат осигуряване на качествени социални услуги, които по подходящ начин да задоволят реалните потребности на хората с различни видове увреждания, или самотно живеещи хора с оглед тяхното социално ангажиране. С реализацията на проекта вече са създадени и нови работни места в сектора на социалните услуги за хора, които търсят работа.