Реставрират паметници на културата по трансграничен проект

Седем сгради – паметници на културата в Бургас предстои да бъдат напълно обновени. Те се намират на улиците „Славянска“, „Булаир“, „Митрополит Симеон“, „Вола“, „Александровска“ и „Филип Кутев”. Реставрацията на старите здания, представляващи образци на архитектурата от 18-19 век, ще бъде извършена по проект „Погледни в бъдещето, запази наследството”, финансиран чрез Програма за трансгранично сътрудничество България-Турция. Проектът предвижда и реставрация на пет къщи в Яйла махала в град Къркларели, Турция. Финансовата рамка на българо-турския проект е 149 960 евро. По него ще направят архитектурните планове за реставрация на определените културни паметници, а с последващ проект ще се търси финансиране за същинската им реконструкция.

В рамките на подписано миналата година споразумение между България и Турция за опазване на недвижимо културно наследство се предвижда и реставриране на джамии и църкви, както и на други обекти, останали от османско време.