Бележим ръст в издадените визи за туристи от Украйна и Беларус посетили България

107 процента е ръста на издадените визи за граждани от Русия, които са пребивавали в България през 2012 година спрямо предходната. Повишението при издадените визи за гостите от Беларус у нас е в размер на 73 процента за същия период. Това съобщи днес Божидара Сърчаджиева- началник отдел „Национален визов център“ съм  МнВР на експертна среща във връзка с настъпването на летния туристически сезон 2013. Тя се организира от Областна администрация Бургас и Бургаска туристическа камара. Целта и бе да бъдат представени и обсъдени Законът за туризма, визовият режим и визовите облекчения за страните извън ЕС, респективно Русия, Украйна, Молдова и Беларус.

Гражданите на тези държави, които миналата година не са посещавали България ще имат възможност да получат 6 месечни многократни визи за влизане в страната ни. Тези от летовниците, които през миналата година са идвали у нас пък ще получават едногодишни визи, уточни Божидара Сърчаджиева. За улеснение на руските летовници, България е разкрила нови четири визови центъра, които са извън столицата Москва. Остава в сила и въведеното през миналата година правило, Шенгенските визи да важат за България, дори и без входна виза за страната ни, добави експертът от МнВР.

 

 

Нарастването на туристите от тези страни, отчетено през 2012 г. спрямо предходната 2011 г. , е най-голямо. Гостите в страната ни  от тези дестинации в посочения период са почти с 15,5% в повече , като е възможно няколкократното им увеличаване в следващите сезони. Експерти от бранша ги определят като едни от най-платежоспособните туристи, които посещават страната ни.  Участниците в срещата се обединиха около тезата, че трябва да бъде облекчено издаването на визи за туристите от посочените държави. Това трябвало да стане, защото положените усилия през последните години и увеличените визови центрове в тези страни, показват, че  държавата трябва да вложи повече конкретни усилия и ресурси, за да гарантира по-бързото, предвидимо като срок и достъпно като цена издаване на този вид документи.

 

1000 разрешителни за случаен превоз на пътници от Украйна за България в повече спрямо 2012 са издадени от началото на тази година обяви на днешния форум  ресорният заместник министър Иво Маринов. Общият им брой вече е достигнал 1900. Разрешителните за такъв тип дейност по дестинацията Беларус – България са с 50 повече спрямо предходната година, като към днешна дата са издадени 450. Иво Маринов коментира новия закон за туризма и разработващите се към него 15 подзаконови наредби.

 

 

 

В днешния експертен форум участие взеха представители на 13-те общини в областта, туристически фирми и браншови организации. Той бе открит от областният управител на Бургаска област Константин Гребенаров. Губернаторът съобщи, че на 27 май предстои подобна среща и с концесионери и наематели на плажни ивици от региона, които имат договори с областната администрация.