Въвеждат система за предупреждение за природни бедствия в Бургаска област

Общините в Бургаска област вече ще бъдат предупреждавани по-рано за предстоящи бури, щурмове, опасен ураганен вятър или други природни явления, които могат да застрашат живота и имуществото на населението. Това стана ясно днес на редовното заседание на Областния съвет по сигурност. По покана на Областна администрация, Бургас бе първият град в който бяха представени „Оперативни системи за ранно предупреждение на опасни явления от хидрометеорологичен произход и използване на резултатите им за вземане на управленски решения“.

Една от тях е „Система за ранни предупреждения за опасни явления в басейна на Черно море“, специално разработена от НИМХ. Тя е прогнозирала с точност морските бури от февруари 2012 г. в Бургаска област. Използваният от метеоролозите модел е включвал информация от супер компютъра на експертната служба във Франция за обстановката на целия европейски континент. Също и данните от българските станции, заедно с наслагване силата на вятъра и отчитане на специфичните особености на българското крайбрежие.

 

На графиката, по време на презентацията, бяха показани точните предсказания на НИМХ, съпоставими с височината на вълните и силата на вятъра, измерени вече в реална обстановка пет дни по-късно, както и с данни от спътникови снимки.

 

Сред останалите системи за ранно оповестяване на природни бедствия, бяха включени също и такава за управление на язовири,  за следене на реките, за прогнозиране  на замърсявания на въздуха.

 

По време на днешния Областен съвет по сигурността бяха представени и съвременни комуникационни канали за оповестяване за различни извънредни ситуации. Чрез системата е възможно едновременно уведомяване на различни органи на изпълнителната власт  за свикване на спешно заседание по време на криза. Това става с едновременно изпращане на кратко съобщение до мобилните телефони на много хора, като по този начин значително се спестява време от уведомяване чрез телефонни разговори.