В Руен благодарят на ГЕРБ за ремонта на Айтоския проход

При голям интерес и препълнена зала премина срещата на кандидатите за народни представители от ГЕРБ-Бургас с жителите на руенското село Люляково. Местните хора в разговор с водача на листата Ивелина Василева, Иван Вълков, Тодор Йосифов, Рахим Ибрям и Стефан Калчев обсъдиха осъществените от правителството на ГЕРБ важни инфраструктурни проекти за Бургаска област и споделиха своите очаквания за следващия програмен период. Жителите на с. Люляково изказаха благодарност за извършения дългоочакван ремонт на  Айтоския проход.


            „Над 25 години тази важна пътна артерия не бе ремонтирана и беше в лошо състояние.Това създаваше сериозни предпоставки за пътно-транспортни произшествия,  тъй като движението по прохода е интензивно. Близо 4,5 милиона лв. бяха отпуснати за рехабилитацията на Айтоския проход. Предстои да бъде завършен изцяло започнатия ремонт, като по този начин ще се подобри живота както на местните хора, така и на всички пътуващи през тази част от страната. Ще продължаваме да работим за инфраструктурното и икономическото развитие на област Бургас, защото за нас са важни местните хора и техните проблеми”, сподели Иван Вълков.


            „Изграждането на пречиствателна станция и ВиК мрежа в с.Люляково бе един от спорните проекти, за който Европейската комисия настояваше да бъдат прекратен. Правителството на ГЕРБ положи много усилия проектът да бъде приведен в съответствие с критериите на ОП „Околна среда” и тези за икономическа ефективност. По този начин екипът на МОСВ успяхме да спасим неговото реализиране, това е доказателство, че се грижим еднакво за всички общини. Стойността на проекта за цялостен воден цикъл е 32 млн. лв., неговото изпълнение е на финала. Необходимо е обаче общините да бъдат по-мотивирани, да изграждат капацитет, за да участват в изпълнението на европейски проекти. За следващия програмен период 2014-2020 г. са предвидени 32 млрд. лв. Ето защо трябва във всяка община да има екипи, които да подготвят качествени проекти, да кандидатстват и да ги защитават успешно”, коментира водачът на листата Ивелина Василева.


По време на срещата си в община Руен кандидатите за народни представители от ГЕРБ-Бургас поеха ангажимент да бъде променена нормативната уредба, която регламентира отдаването на пасища на външни лица.С промяната ще се даде предимство и ще бъдат приоритет хората, които отглеждат животни.


            В края на проведената дискусия бе учредена и младежка структура на ГЕРБ в Люляково. „Продължаваме да работим за младите хора и тяхното бъдеще. Доказателство за това е желанието на младежите от област Бургас да се включат в структурата ни, да споделят идеите си и да участват в различни инициативи”, коментира областният лидер на МГЕРБ-Бургас и кандидат за народен представител Тодор Йосифов.


При голям интерес и препълнена зала премина срещата на кандидатите за народни представители от ГЕРБ-Бургас с жителите на руенското село Люляково. Местните хора в разговор с водача на листата Ивелина Василева, Иван Вълков, Тодор Йосифов, Рахим Ибрям и Стефан Калчев обсъдиха осъществените от правителството на ГЕРБ важни инфраструктурни проекти за Бургаска област и споделиха своите очаквания за следващия програмен период. Жителите на с. Люляково изказаха благодарност за извършения дългоочакван ремонт на  Айтоския проход.


            „Над 25 години тази важна пътна артерия не бе ремонтирана и беше в лошо състояние.Това създаваше сериозни предпоставки за пътно-транспортни произшествия,  тъй като движението по прохода е интензивно. Близо 4,5 милиона лв. бяха отпуснати за рехабилитацията на Айтоския проход. Предстои да бъде завършен изцяло започнатия ремонт, като по този начин ще се подобри живота както на местните хора, така и на всички пътуващи през тази част от страната. Ще продължаваме да работим за инфраструктурното и икономическото развитие на област Бургас, защото за нас са важни местните хора и техните проблеми”, сподели Иван Вълков.


            „Изграждането на пречиствателна станция и ВиК мрежа в с.Люляково бе един от спорните проекти, за който Европейската комисия настояваше да бъдат прекратен. Правителството на ГЕРБ положи много усилия проектът да бъде приведен в съответствие с критериите на ОП „Околна среда” и тези за икономическа ефективност. По този начин екипът на МОСВ успяхме да спасим неговото реализиране, това е доказателство, че се грижим еднакво за всички общини. Стойността на проекта за цялостен воден цикъл е 32 млн. лв., неговото изпълнение е на финала. Необходимо е обаче общините да бъдат по-мотивирани, да изграждат капацитет, за да участват в изпълнението на европейски проекти. За следващия програмен период 2014-2020 г. са предвидени 32 млрд. лв. Ето защо трябва във всяка община да има екипи, които да подготвят качествени проекти, да кандидатстват и да ги защитават успешно”, коментира водачът на листата Ивелина Василева.


По време на срещата си в община Руен кандидатите за народни представители от ГЕРБ-Бургас поеха ангажимент да бъде променена нормативната уредба, която регламентира отдаването на пасища на външни лица.С промяната ще се даде предимство и ще бъдат приоритет хората, които отглеждат животни.


            В края на проведената дискусия бе учредена и младежка структура на ГЕРБ в Люляково. „Продължаваме да работим за младите хора и тяхното бъдеще. Доказателство за това е желанието на младежите от област Бургас да се включат в структурата ни, да споделят идеите си и да участват в различни инициативи”, коментира областният лидер на МГЕРБ-Бургас и кандидат за народен представител Тодор Йосифов.