„Движение за социални права” – Бургас подкрепя политиката на ГЕРБ в социалната сфера

Кандидатът за народен представител Иван Вълков се срещна с представители на „Движение за социални права”. Над 5 години сдружението работи за пълноценното интегриране в обществото на уязвими социални групи. В него членуват хора с увреждания, самотни майки, младежи лишени от родителска грижа, семейства на деца с умствена изостаналост, онкоболни. По време на срещата представителите на Сдружението изказаха подкрепа към политиката на ГЕРБ за подобряване условията за живот на хората в неравностойно положение. Те отчетоха факта, че през последните 4 години в Бургас са се случили много положителни промени за хората с увреждания– по-достъпна среда, въвеждане на нови социални услуги, възможности за професионална реализация по програмите на Агенцията по заетостта, провеждане на редица културни и образователни събития.

„Положихме усилия за подобряване условията на живот на уязвимите обществени групи като изградихме центрове за настаняване на бездомни хора, лица пострадали от насилие, деца и хора с увреждания. Работихме за създаване на достъпна инфраструктура, съобразена с нуждите на хората с увреждания.  И занапред ще продължим започнатото в тази насока. Предстои ни още много работа”, сподели Иван Вълков. Представителите на  Сдружението изразиха желание да се включат в работата на Обществения съвет, за да могат пряко да участват при вземането на решения, касаещи живота на хората в неравностойно положение.