Започна ремонт на ВиК мрежата на Поморие

С тържествена церемония в община Поморие днес беше даден старт на проект за  модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на  града. Проекът е на обща стойност близо 97 млн.лв., от които 74 млн.лв. са европейско съфинасиране, отпуснати по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“. Останалата част от средствата са осигурени от националния бюджет и общинска квота .

 

Според експерти  пречистените води ще се  отвеждат навътре в морето, на разстояние повече от една морска миля. Това ще се постигне с т.нар. дълбоководно заустване, което е новаторски подход за българското Черноморие. За целта ще бъде положена тръба под дъното на морето, която ще отвежда пречистената вода на разстояние над една морска миля на вътре. По цялото си протежение тръбата ще е фиксирана с бетонови блокове, разположени на точно определени разстояния с оглед на противодействие на морските вълнения при различни климатични условия. За целта в големия си процент строителните работи ще се извършват от специализирани водолзни екипи.

Реконструкцията и модернизацията на съоръженията трябва да приключи до края на 2015 г. След проведена тръжна процедура за изпълнител на проекта беше избран „Консорциум ВиК Поморие“, включващ „ГБС Инфраструктурно строителство“ и „Водоканалстрой“.