Комисия ще следи за безопасността на плажовете в областта

Постоянно действаща областна комисия за водно спасителната дейност и безопасността на плажовете заработи от днес в Бургас. Тя е назначена със заповед на Областния управител, а в състава й влизат представители на Областна администрация, Морска администрация, Регионалната здравна инспекция, ОД на МВР, представители на морските общини, БЧК.

 

С приемането на новите текстове в Закона за туризма на Областните управители, на чиято територия се намират плажове, се постановява да се назначи такъв орган. Всяка година, в периода април-октомври, те ще предоставят на Министъра на регионалното развитие и благоустройството месечни справки относно общото състояние на морските плажове и резултатите от извършените проверки.

 

След изготвяне на мотивирано предложение от страна на комисията, ежегодно областните управители ще определят със своя заповед забранените и разрешените за къпане плажове. В задълженията на новосъздадената комисия още е да извършва оценка на риска на плажовете и да дава препоръки на стопанисващите ги за обезопасяването им в съответствие с изискванията. Експертите ще осъществяват текущ контрол за спазване на здравните изисквания, ще предлагат налагането на административни наказания при неспазване на Наредбата за водното спасяване. При констатиране на съществени нарушения могат да предложат на губернатора да наложи принудителна мярка „ забрана за ползване на плажа“ до отстраняване на нарушението.

 

Новосъздадената комисия ще проверява организацията на водното спасяване, медицинското обслужване и санитарно- хигиенното поддържане на всички плажове на територията на област Бургас по график. По време на днешното заседание бе обсъден правилникът за дейността на комисията. Предстои следващия понеделник същият да бъде приет, както и да бъде изготвен график за проверките през настоящия сезон.

 

Със сформирането на тази комисия и възможността да бъдат обхванати всички морски плажове на територията на областта се гарантира по-качествен контрол, оперативност и възможност за незабавна реакция, в случаи на необходимост, стана ясно от днешното заседание.