Несебър представя зората на цивилизацията

Нова изложба ще бъде открита в Археологически музей – Несебър. Тя се посвещава на Международния ден на Музеите – 18 май. Изложбата е озаглавена „В ЗОРАТА НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА” и в нея са представени праисторически материали от фонда на Музей „Старинен Несебър”. Те произхождат от различни селищни могили, разположени в района на гр. Несебър и най-вече по плодородната долина на река Хаджийка.

Най-многобройни в изложбата са материалите от т.н. Козарева могила, разположена в близост до гр. Каблешково. Тя е и единствената селищна могила в района, която е проучвана с редовни археологически разкопки, ръководени от доц. Петя Георгиева (СУ „Св. Климент Охридски”).

Праисторическата Козарева могила се състои от пластове от енеолита и бронзовата епоха. От ранноенеолитния хоризонт е събраната колекция керамични съдове, която за първи път дава представа за характеристиката на културата на този период в южната част на Западното Черноморие. В хоризонта от късния енеолит на могилата пък са открити съоръжения за изработка на керамични съдове: грънчарска пещ със съдове в нея, голяма вкопана сграда с друга пещ с готови и полуготови съдове. Регистриран е и пожар, по времето на който всички жители на селището са се занимавали с производство на съдове. За това свидетелстват откритите оръдия за изработка на съдове, както и множество полуготови съдове. Освен керамични съдове и съоръжения за изработването им по време на разкопките са открити каменни и кремъчни оръдия, оръдия от мед, разнообразни антропоморфни и зооморфни фигурки и накити.

Праисторическите находки в изложбата представят културата на енеолита (V хил. пр. Хр.) в Черноморския район на Тракия. През този период в Тракия и Долнодунавския регион за първи път в света се развива металургията на медта, започва обработката на злато и се създават условия за натрупване на богатства. През тази епоха в района се заражда цивилизация, която повлиява върху бъдещето развитие на културата в Европа и Близкия Изток.

Откриването на изложбата „В зората на цивилизацията” е на 18 май 2013 г. от 17.30 часа.