Нова централна автобусна спирка ще има до БСУ в Бургас

Общинските съветници дискутираха и единодушно приеха изграждането на централна автобусна спирка до БСУ. Това стана на извънредната сесия на местния парламент днес.На заседанието бяха разгледани само две докладни записки.  Освен това бе прието бившите казарми в Морската градина да се превърнат в Дневен център за деца и младежи с увреждания. Изграждането спирката е по проект „Интегриран градски транспорт на Бургас.“ В основата му стои експертен подход за подобряването на системата за градски транспорт в Бургас, като по този начин се гарантира постигането на значителен социално-икономически ефект. Успешната реализация на проекта се илюстрира от няколко количествените цели и прогнозни резултати до 2024г. Сред тях са  увеличаване броят на пътуванията с автобус от 26.1 милиона пътници годишно до 34.2 милиона. Редуциране на средното време за пътуване в автобус от 21.4 минути на 16.5 минути на пътник. Предвижда се и намаляване броят на пътувания с лични автомобили от 88.9 милиона до 82.7 милиона годишно, както и на процента на пътищата със задръствания от 5.4% дo 4.6%.