Обновената ЦДГ „Теменуга” – Ахелой отвори врати

Обновената, изцяло реновирана и оборудвана  ЦДГ „Теменуга” в гр. Ахелой отвори врати. Ремонтът на сградата е по проект „Обновяване на образователна инфраструктура – Община Поморие”, финансиран по Оперативна Програма „Регионално развитие”. 1 400 000 лв. са изразходвани по проекта за цялостната реконструкция на ЦДГ „Теменуга”, 100 хил. лв от които са от общинския бюджет.


Освен, че се подобряват условията на труд и средата, в която се провежда учебно-възпитателният процес, с реализацията на този проект ще се намали стойността на средствата за топло и електроенергия. Сградата е санирана, подновена е дограмата, има нова отоплителна система, покрив и изцяло ново обзавеждане.