Организации настояват да бъдат изготвени кадастрални карти на плажове и дюни в Бургаска област.

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“ приветства решението на правителството да предостави средства на регионалното министерство за изготвяне на кадастрални карти на морски плажове и пясъчни дюни (включително на тези извън плажовете) на повечето места в областите Варна и Добрич. Но остава да бъдат изготвени и карти за Бургаска област. Коалицията обръща внимание, че тази обществена поръчка не може да бъде изпълнена, докато не бъде променена Наредба № 3 от 28 април 2005 год. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, защото липсва код за дюни в класификатора за начина на трайно ползване на поземлените имоти. 

Природозащитниците припомнят, че след скандала със застрояването на дюните в Несебър в края на 2012 г., изпратиха на управляващите шест стъпки за окончателно разрешаване на проблема със стихийното застрояване на Черноморието. Една от тях беше именно изготвянето на кадастралните карти на плажовете и дюните. Досега бяха приети и две други предложения на коалицията „За да остане природа в България“ за опазване на Черноморието. Парламентът прие отпадане на изключенията за застрояване на дюните в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие и в Закона за устройство на територията. В последния се въведе възможност за обжалване на подробните и на общите устройствени планове от гражданите в съответствие с Орхуската конвенция, която е в сила за България от 2004 год. Другите предложения отпреди месеци на коалицията „За да остане природа в България“ продължават да стоят на дневен ред неизпълнени: 

Стъпка 1. Народното събрание да наложи мораториум върху промяната на предназначението на горски и поземлен фонд и върху издаването на строителни разрешения в зоните от екологичната мрежа Натура 2000 по Черноморското крайбрежие до изработване на цялостна визия за развитие на Черноморието. 

Стъпка 2. Народното събрание да приеме законови промени, за да се прекрати престъпното разграбване и унищожение на природния ресурс в района и в България: 

а) Прекратяване на всички процедури за придобиване на държавни имоти в защитени зони от мрежата Натура 2000 по реда на законите за горите и за земеделските земи; 

б) Държавните и общински гори и земи в защитените зони да станат публична собственост по подобие на държавните и общински гори и земи в защитените територии.

 Стъпка 3. МОСВ да издаде заповеди за обявяване на 19-те защитени зони по местообитанията в района на Черно море („Езеро Дуранкулак“, „Езеро Шабла-Езерец“, „Комплекс Калиакра“, „Долината на река Батова“, „Златни пясъци“, „Галата“, „Камчия“, „Плаж Шкорпиловци“, „Емине-Иракли“, „Ахелой-Равда-Несебър“, „Поморие“, „Атанасовско езеро“, „Бургаско езеро“, „Мандра-Пода“, „Залив Ченгене скеле“, „Плаж Градина-Златна рибка“, „Острови Св. Иван и Св. Петър“, „Ропотамо“, „Караагач“, „Странджа“). Заповедите да включват категорична забрана на ново строителство в териториите, попадащи в ивицата с широчина 2 км от границата на морския бряг или на морските плажове, с изключение на обществена инфраструктура, преместваеми обекти и строителство в урбанизираните територии на населените места, определени към 01.01.2008 г. 

Стъпка 4. Парламентът да възложи на МОСВ в сътрудничество с всички заинтересовани страни да разработи документация за поставяне под защита като защитени територии на гореспоменатите плажове, дюни, влажни зони и крайморски степи, като до края на април да бъдат назначени комисии за тяхното обявяване. Предложените режими да отчитат спецификите на всяка от териториите и да осигуряват нейното адекватно опазване. Коалицията „За да остане природа в България“ счита, че подходящ инструмент за осигуряване на реална защита на тези територии е обявяването на Парк „Българско Черноморие” (национален или природен) и създаване на самостоятелна администрация на парка. 

Стъпка 5. Министерство на земеделието и храните и Прокуратурата в срок от 1 месец да предприемат стъпки за разваляне на всички сделки с държавни имоти, сключени след 1.01.2008 г., в които попадат дюни.