Отчуждават имоти за строежа на автомагистрала „Хемус”

Министерският съвет отчужди имоти и части от имоти – частна собственост, необходими за изграждането на автомагистрала „Хемус” в участъка Белокопитово-Каспичан. Имотите се намират в землищата на гр. Шумен и с. Панайот Волово, община Шумен.

Финансирането на отчуждителната процедура се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура”.

Правителството предостави на шест общини държавни имоти за реализиране на социални дейности от местен характер. Имотите преминават във владение на общините Стара Загора, Златоград, Любимец, Стражица и Раднево.